— Jeg prøver å overholde trafikkreglene så godt jeg kan, sier Knut Arild Hareide til NRK på spørsmål om han noen gang har ligget over fartsgrensen.

Men de 15 andre i transportkomiteen, blant dem Bård Hoksrud (Frp), innrømmer å ha gasset på mer enn lovlig er. Ti av medlemmene har fått fartsbøter.

— Jeg må innrømme at jeg har vært over fartsgrensen jeg som alle andre. Jeg har faktisk blitt tatt to ganger i fotoboks, og det er litt flaut, for de vet man jo hvor de står, sier Hoksrud.

Runar Karlsen, konstituert sjef for utrykningspolitiet, synes politikerne bør gå foran som et godt eksempel på veiene.

— Det er viktig i trafikksikkerhetsarbeidet at man får gode signaler og gode holdninger fra offentlige personer og de som vedtar lovene, sier Karlsen.