ARNE COLLIANDER

— Vi regner oss nå som ferdig med de private skadesakene etter forliset i Vatlestraumen i januar, sier Nicolas Wilmot i Gard A/S.

Allerede kort tid etter forliset ble privatpersoner som ble økonomisk skadelidende, bedt om å ta kontakt med selskapet.

— Folk har rapportert om oljesøl og tilgrising på båter, flytebrygger, moloer, fortøyningsutstyr og fiskeredskap, sier Wilmot.

Vaskestasjon

Gard opprettet en tid etter forliset en egen vaskestasjon for båter som var blitt tilgriset.

— De som har vasket båtene selv, har fått betalt for det, sier den lokale representanten for assurandøren.

Det ble også gjort skade på et skjelldyrkingsanlegg.

Wilmot føler at de som ble rammet av oljesøl fra «Rocknes»-forliset, har vært samarbeidsvillige og forståelsesfulle.

— Vi på vår side har prøvd å være sjenerøse. Jeg tror nesten samtlige skadelidende er fornøyd med oppgjøret de har fått for skadene, sier han.

10.000 kr per skade

I gjennomsnitt har hver skade kostet Gard AS rundt 10.000 kroner. Det er beboere og hytteeiere med fra Kobbeleia i sør til Hanøy i nord som hovedsakelig fikk merke oljesølet fra «Rocknes». Mange båteiere med plass i marinaer på denne strekningen fikk dessuten fritidsfartøyene sine tilgriset.

Totalt kommer regningen for rengjøringen etter «Rocknes»-forliset opp i over 100 millioner kroner.

— Etter våre beregninger har staten til nå brukt et sted mellom 80 og 100 millioner kroner til å rengjøre strandsonene i det samme geografiske området, sier Nicolas Wilmot i Gard AS.

Arbeidet fortsetter

Det grøvste opprenskningsarbeidet langs strender og svaberg er utført, og aksjonen er nå trappet ned. Men fremdeles vil det påløpe en del utgifter med å fjerne de siste oljerestene enkelte steder.

Kystverket kalkulerer kostnadene hittil for oljevernaksjonen, både de akutte tiltakene og rensingen senere, til ca. 92 millioner kroner. Sammen med de private skadeutbetalingene kommer oppryddingsarbeidet derfor på rundt 100 millioner kroner.