Det fremgår av eierskapsmeldingen som finansbyråd Henning Warloe la frem i ettermiddag.

— Vi er som en egelsk lord. Vi har store verdier, men lite cash, sier finansbyråden.

Warloe passet på å få frem at meldingen om kommunenes eierskap er unik i Norge.

— Bergen er den første kommunen som lager en omfattende og grundig eierskapsmelding, sa han.

Rike-Bergen! Bergen kommune er en formuende kommune, fastslår byråden og ramser opp:

  • Eiendomsverdier: 15 milliarder
  • Vann og avløp infrastruktur: 12-15 milliarder
  • Aksjeselskaper
  • BKK: 5-6 milliarder
  • Øvrige AS-er: 2 milliarder
  • Kommunale Foretak (herunder kunstsamlinger): 3 milliarder
  • Obligasjoner, kontanter og fordringer: 2 milliarder.

Samlet blir dette 39-43 milliarder kroner.

Eller så mye som 180.000 kroner for hver av kommunens 230.000 innbyggere. For en familie på fem utgjør kommunens formue nesten en million kroner!

På salgslisten

Byrådet vil likevel ikke selge unna.

— Dette er en eierskapsmelding, ingen salgsmelding. Det ville være helt feil å signalisere salg gjennom denne meldingen, sier Warloe.

Derimot er deler av kommunens selskaper gitt en mulig-å-selge-status.

Dette gjør byrådet ved å definere eierskapet som finansielt.

På mulig-å-selge-listen står BKK, Gaia Trafikk AS, Fløibanen AS, deler av BIR og - uventet for mange - selskapet Bergen Bydrift KF. Sistnevnte er et nystiftet kommunalt foretak som tar seg av vedlikehold, strøing, kosting, stell av parker og en del transport.

Kinoen må bli butikk

Også deler av Bergen Parkeringsselskap og Bergen Vann og Avløp KF kan bli utskilt og satt på salgslisten, varsler byråden.

I motsetning til andre byer der Høyre sitter ved makten, vil ikke det Høyre-dominerte byrådet i Bergen selge Bergen Kino AS. Derimot forventer byrådet at Bergen Kino leverer kommunen utbytte.

Dette fordi selskapet har utsatt seg og eieren for risiko ved å påta seg kinodrift i flere andre norske kommuner.

SOM EN LORD: Henning Warloe har verdier, men mangler cash...
KNUT STRAND