Det er nettavisen for Universitetet i Bergen, «På Høyden», som i dag melder at styret for Nansensenteret er blitt informert om at senteret kan ha brutt EUs regler.

Det var i andre halvår i fjor at EU startet revisjon av senteret, utført av revisjonsfirmaet KPMGs kontor i Bergen.

Revisjonsrapporten er ennå ikke ferdig. Men ifølge På Høyden skal styret ved senteret ha blitt informert om at det er fare for at EU kan ha betalt ut for mye penger, og at man risikerer krav om tilbakebetaling.

Ifølge På Høyden stilles det spørsmål om Nansensenteret har fakturert for høye beløp i støtte til forskningsoppdrag.

Det skal også være avdekket at senteret har tatt seg mindre betalt for prosjekter finansiert av Trond Mohn enn finansiert av EU.

EU-revisorene skal også ha stilt kritiske spørsmål til både timepriser og utgifter for infrastruktur. Revisorene er underlagt taushetsplikt og vil ikke kommentere granskingen verken overfor BT eller På Høyden.