Dette er de tre allmennfaglige skolene der nåløyet er trangest i Hordaland:

Knarvik seiler opp

Som vanlig er det vanskelig å komme inn på de populære og tradisjonsrike skolene i Bergen sentrum, men de har fått seg en utfordrer i Nordhordland. Kravene for å komme inn på Knarvik vidaregåande er strenge i år, særlig i lys av at skolen har langt flere plasser å fylle enn sentrumsskolene.

«Bydelsskulane har ofte fleire elevplassar å fylla enn sentrumsskulane, og korrigert for dette er nedre poenggrense for plass reelt sett høgare ved bydelsskulane. (...) Til dømes har Knarvik vidaregåande skule nedre poenggrenser som er minst like høge som i Bergen,» heter det i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Det er nå vanskeligere å komme inn på Knarvik vg. (4,50 i snitt) enn f.eks. Tanks (4,43 i snitt) og Bjørvin (3,80 i snitt).

I Bergen sør (Fana, Sandsli, Langhaugen) ligger kravet på litt over 4,0, mens Sotra vg. krever 3,63. Askøy vg. har mange ledige plasser, så her kommer alle inn.

Alle tallene er ennå ikke klare, så bt.no kan ennå ikke presentere en fullstendig oversikt over kravene for ulike kurs. Vi tar her utgangspunkt i kravene for VG1 Studiespesialiserende (tidligere allmennfag) i offentlige skoler. Noen samlet oversikt fra de private skolene er ikke tilgjengelig.

BHG egentlig «vinner»?

Inntaksleder Nils Skavhellen understreker at karakterkravene ikke nødvendigvis gjenspeiler det faglige nivået til elevene.

— BHG har for eksempel opprettet en egen toårig linje, den såkalte turbolinjen. Hvis elevene som har søkt seg dit hadde valgt VG1 i stedet, ville skolen ha toppet listen, sier han.

Det er ventet at kravene fra mange skoler vil falle utover sommeren, etter hvert som søkerne bestemmer seg. Årsaken er at en del av søkerne i stedet velger privatskoler, og dermed blir plassen deres i offentlig skole ledig.

Totalt får 95,8 prosent av søkerne studere det kurset (f.eks. allmenne fag) de ønsker til høsten. Hvor mange av dem som får skoleønsket sitt oppfylt, er ikke kjent.

Hvilken skole vil du anbefale ungdommer å søke seg til, og hvorfor? Skriv gjerne noen ord i feltet under!

Arkiv