ERLEND SANDE erlend.sande@bt.no

— Dersom denne dommen blir stående, er jeg overlykkelig.Men jeg tør ikke juble, så lenge forsikringsselskapet har en mulighet til å anke, sier kvinnen.

UNI Storebrand har ikke avgjort om den ferske dommen fra Bergen byrett blir anket.

Påkjørt av drosje Kvinnen er tilkjent til sammen 2,7 millioner kroner i skadeerstatning og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Det skjer 14 år etter at bilen hun var passasjer i ble påkjørt fra siden av en drosje i Bergen sentrum. Retten slår fast at kvinnen er hundre prosent arbeidsufør, og at ulykken er årsaken til helseproblemene hun sliter med i dag.

Kvinnen var skoleelev på helsefagutdanning, og svært aktiv i sport og friluftsliv før livet ble forandret 8. mars 1987. I det kraftige sammenstøtet ble to nakkevirvler skjøvet ut av stilling og et leddbånd i nakken avrevet. Hun måtte opereres for ikke å bli lam.

— Jeg er glad at jeg er så frisk som jeg er. Men jeg har kroniske smerter. Jeg vet ikke lenger hvordan det er ikke å ha hodepine, sier kvinnen.

Ville tilbake i arbeid Lenge kjempet hun for å komme i arbeid, i alle fall på deltid. Flere ganger forsøkte hun omskolering.

— Jeg har nok ødelagt litt for meg selv på den måten. Jeg ville ikke innse hvor syk jeg var, sier hun.

Siden 1993 har hun i praksis blitt forsørget av ektemannen. Hun har vært hjemme med barna, men har hatt problemer med å løfte dem på grunn av smerter og plager.

Ifølge kvinnens prosessfullmektig, advokat Asgeir Thomassen, er trygdeetaten hovedårsaken til at erstatningssaken har trukket ut. De ansvarlige har aldri gått med på at hun var 100 prosent arbeidsufør. Nå blir dette slått fast i byrettens dom.

Frist til 19. mai - Vi er i utgangspunktet fornøyd med dommen. Men dersom forsikringsselskapet anker, vil vi også anke, sier Thomassen. Storebrand må ta en avgjørelse i spørsmålet om anke innen 19. mai.

— Jeg har ingen kommentar til dommen slik den står nå. Jeg må lese den nøyere, og rådføre meg med andre i selskapet før vi avgjør om vi anker, sier UNI Storebrands prosessfullmektig, advokatfullmektig John Tuflått.