I 1986 skadet Fadler seg i en gymnastikktime. Hun hoppet høyde og havnet utenfor matten. Siden den gang har hun vært plaget av kroniske og invalidiserende hodesmerter.

Smertene forsvant

Bergens Tidende skrev om Fadler i fjor høst. Da hadde hun nylig gjennomført to operasjoner i Tyskland. Disse hadde avstivet nakken, og samtidig redusert de kroniske hodesmertene hun hadde vært plaget med i 15 år. Operasjonen gjorde det mulig for Fadler å dokumentere at smertene hun har hatt skyldes en konkret skade i nakken. Og dr. Montazem, som opererte henne, er kommet til Bergen for å vitne.

Spørsmålet om årsaken til Fadlers smerteproblemer er et av to viktige forhold Bergen Tingrett under ledelse av dommerfullmektig Grethe Gullhaug. skal ta stilling til.

Den ene av de oppnevnte sakkyndige, professor Christian A. Vedeler, mener skaden i 1986 ikke er tilstrekkelig til å forklare Fadlers smerter. Til det var skaden i gymnastikktimen for liten. Han er og skeptisk til Montazems metoder. Montazem har gjennomført en serie vellykkede nakkeoperasjoner på norske pasienter som norske sykehus ikke har villet operere.

Snudde ryggen til

Retten er forsterket med to fagdommere som begge er eksperter på nakkeskader.

Retten må også ta stilling til om gymnastikklæreren opptrådte uaktsomt. Fadlers prosessfullmektig, advokat Leon Larsen, vil føre tre vitner som alle sier at gymnastikklæreren sto med ryggen til da Fadler foretok det fatale høydehoppet. Matten lå heller ikke slik den skulle.

Fadler sier til Bergens Tidende at det betyr mye for henne å få avklart dette rettslig.

— Jeg er veldig glad for at dr. Montazem er kommet opp fra Tyskland for å forklare om skadene. Det betyr mye for min sak.

Retten skal ikke ta stilling til erstatningsbeløp. Skulle Fadler vinne, kan avklaring av erstatningsbeløpet bli gjenstand for en ny runde i retten.

Det er satt av tre dager til rettssaken.

OPTIMISTISK: Elin Fadler er forsiktig optimist og håper Bergen Tingrett kommer til at kommunen har ansvar for den nakkeskaden hun ble utsatt for i 1986.
ARKIVFOTO: KNUT STRAND