— Hun er veldig lettet og sier at bildene ikke vedkommer saken i det hele tatt. De ble tatt to år etter overgrepet, sier den nå 23 år gamle kvinnens bistandsadvokat, Yngvil Semb Hartmann.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker konkluderte tirsdag med at bildene og artikkelen i pornobladet ikke har betydning for hennes troverdighet.

Røff sex og «bad boys»

Saken startet i august 2000. Da ble den 16 år gamle jenten voldtatt i en leilighet på Møhlenpris av to unge menn. Samme kveld oppsøkte hun voldtektsmottaket, og seinere anmeldte hun dem.

I september 2002 ble begge dømt til to år og seks måneder i fengsel.

Begge anket. Den ene ankesaken i Gulating lagmannsrett endte med en enda strengere dom våren 2005: Tre år og seks måneder. Den andre saken ble utsatt fordi tiltalte rømte landet.

Etter et halvt år bak murene kom en av de dømte ifølge VG over et pornoblad med bilder av kvinnen. Opplysningene fikk ham til å kontakte advokat.

Ifølge artikkelen var hun var glad i røff sex og «bad boys». Hun var også ekshibisjonistisk og elsket å strippe.

- Reiser ikke tvil om dom

Eksponeringen i pornobladet førte til en begjæring om gjenopptakelse av straffesaken. Begrunnelsen var at opplysningene kunne belyse troverdigheten til kvinnen. I begjæringen kom det også frem at hun hadde jobbet som prostituert.

I januar besluttet kommisjonen å ta saken opp til vurdering, og tirsdag falt avgjørelsen med tre mot to stemmer: Flertallet mener at de nye opplysningene ikke reiser tvil om at dommen er riktig.

Mindretallet, som består av to kvinner, mener at opplysningene om artikkelen og bildene burde vært gjort kjent for lagmannsretten. De mener det kunne påvirket utfallet.

Dersom Gjenopptakelseskommisjonen hadde kommet til at saken skulle behandles på nytt, ville dette vært et signal i retning av frifinnelse.

- Hun trengte pengene

23-åringens bistandsadvokat, Yngvil Semb Hartmann, er svært glad for avgjørelsen. Hun er uenig i at kvinnen burde opplyst om bildene, som ble tatt før ankesaken i Gulating lagmannsrett.

— Hun hadde ingen plikt til å forklare dette i lagmannsretten. Bildene ble tatt to år etter voldtekten. Hva hun gjør så lenge etter har ingen betydning. Dersom hun hadde fortalt om det hadde hun risikert at juryen hadde reagert med moralsk indignasjon og latt det påvirke saken.

— Hvorfor stilte hun opp i pornobladet?

— Hun sier hun følte seg presset og trengte pengene, og at hun aldri sa de tingene hun er sitert på. Det er slike ting disse bladene bare skriver. Hun har også fortalt at hun etter voldtekten følte seg helt verdiløs og ga totalt faen. Hvis ikke hadde hun neppe stilt opp i bladet.

Hartmann sier at det har vært svært tungt for den unge kvinnen å ha saken hengende over seg i over halvannet år.

— Hun har vært redd for at hun ikke skulle bli trodd. Nå er hun svært glad for utfallet. Hun oppfordrer også alle kvinner til å anmelde voldtekt, sier hun.