I over tre år har Menigheten Levende Ord på Kråkenes drevet i strid med politiske vedtak, på dispensasjon fra Fylkesmannen. Striden mellom menigheten og kommunen har vært om menigheten kan bruke deler av lokalene til kafeteria og bokhandel.

Dispensasjon fra fylkesmannen gikk ut i november i fjor, og menigheten har søkt Bergen kommune om å få fortsette driften som før i nye tre år. Den søknaden har byrådet bedt byutviklingskomiteen om å avslå.

— Kan ikke fortsette

Samtidig ber byrådet om at menigheten legger frem en plan for hvordan den vil løse problemene innen tre måneder.

Ifølge informasjonsansvarlig Bjørn Olav Hammerstad i Levende Ord vil et avslag fra byutviklingskomiteen ikke by på noen problemer for menigheten.

— Levende Ord, slik vi driver det i dag, kan uansett ikke fortsette på Kråkenes. Både vi og kommunen ønsker at vi finner en tomt som kan gi oss bedre plass, sier han.

Han forteller at menigheten allerede har tegnet kontrakt for å bruke lokaler i Bindersbygget i Fjøsangerveien til videregående skole fra høsten av, forutsatt at utearealene der kan godkjennes til skolegård.

Flytteplaner

Også andre deler av driften kan flyttes for å frigjøre plass til kafeteria og bokhandel i andre deler av bygningen på Kråkenes.

— Vi vil følge opp og oppfylle det kommunen innstiller på, sier han.

Men det er mer enn bare deler av virksomheten som kan bli flyttet. Menigheten ser også på tomter til et nytt konferansesenter.

— Vi ønsker et konferansesenter med 3000 sitteplasser. Nå har vi plass til 1300. Grieghallen har til sammenlikning 1500 plasser, sier han.