Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og finansbyråd Trond Tystad talte ikke forgjeves da de hadde sentrale stortingspolitikere på «skolebenken» på Hotel Norge i dag.

En fulltallig kommunalkomité med bl.a. flere tidligere statsråder i spissen sa rett ut at de hadde fått en «troverdig» fremstilling av den økonomiske knipen Bergen befinner seg i.

Ubalanse må rettes opp

— Det er et misforhold mellom oppgaver og inntekter. Denne ubalansen må vi sørge for å rette opp. Men det er ikke gjort på ett år, sier komitéleder Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til bt.no etter det timelange møtet hvor hele byrådet, gruppelederne og andre heldagspolitikere deltok.

Arbeiderpartiets Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er enig med Meltveit Kleppa. Han mener at Bergen har ganske spesielle problemer, og han vil ikke slå seg til ro med at inntektsforskjellen mellom Bergen og Oslo skal være så stor som den er i dag.

Fylkesmann Svein Alsaker, som også var til stede, sier det slik til bt.no:

— Bergen er en taper når det gjelder inntektsutjevningen, og byen får ikke «betalt» for at den er en storby.

Taper 460 mill. kroner

Det gjorde åpenbart inntrykk på stortingsrepresentantene da byrådslederen sa at ordningen med inntektsutjevning fører til at Bergen i løpet av dette året taper 460 mill. kroner av skatteinntektene.

— Med kreative rådmenn i spissen har vi gjennom hele 90-tallet effektivisert kommunens drift. Vi har også i år gjort det vi kunne for å unngå et stort underskudd. Nå må staten ta et ansvar for de reformene som er gjennomført og som påvirker den kommunale økonomi, sa Strøm-Erichsen.