Krister Hoaas

Martin Kristiansen

Det var i fjor sommer at den 20 år gamle mannen fra Nordfjord havnet i krangel med naboen.

Nordfjord Tingrett har funnet det bevist at mannen skal ha skubbet sin kvinnelige nabo, deretter kastet han grus på henne før det hele ble avsluttet med at kvinnen ble spylt med en hageslange.

Bot og erstatning

20-åringen ble nylig dømt av Nordfjord Tingrett til å betale en bot på 2000 kroner. Boten ble satt så lavt fordi mannen er arbeidsledig og bare mottar 4000 kroner i sosiale ytelser per måned. Mannen er tidligere dømt for simpelt tyveri og bilbrukstyveri.

Mannen er også dømt til å betale kvinnen 2500 kroner i erstatning. Han må også betale 9794 kroner i erstatning til Vesta Forsikring AS. Hendelsen fant sted i juni i fjor. Tiltalte driver et slags verksted, går det frem av dommen. Dette har medført rusing av bilmotorer og støy og røyk som naboen oppfatter som sjenerende.

Kastet grus

Handlingen fant sted etter at kvinnen klagde på en episode i fjor. De to ble stående ansikt til ansikt i inngangspartiet til kvinnens hus.

Tiltalte dyttet kvinnen flere ganger. Under opptrinnet tok mannen tak i kvinnes briller og kastet dem i bakken, slik at de ble skadet. Han gikk fra stedet, men tok først opp en hageslange og spylte kvinnen. Deretter kastet han en neve grus etter henne. Hun ble ikke truffet av steinene, men to vinduer i huset ble skadet, går det frem av dommen i Nordfjord Tingrett.