— Vi er bekymret. Vi aner ikke hvilke konsekvenser dette vil få for beboerne her, sier velforeningsleder Bjørn Rasmussen til Bergens Tidende.

Torsdag skal saken behandles i komité for miljø og byutvikling. Komitémedlemmene skal da på befaring, før de vil komme med sin innstilling til bystyret.

Frykter miljøødeleggelser

Beboerne i Arna og Åsane frykter at asfaltverket skal medføre store ødeleggelser for nærmiljøet.

— Vi ønsker ikke noe asfaltverk uten å få vite hva dette vil påføre lokalmiljøet. NCC har vært svært sparsomme med opplysninger i denne saken. Det er mistenkelig, mener Rasmussen.

Regionssjef Ove Røssland avviser at NCC har forsøkt å legge lokk på saken.

— Vi har ikke bevisst holdt tilbake informasjon, sier Røssland til BT.

Han forstår imidlertid beboernes skepsis, men mener asfaltverket ikke vil være til noen belastning for nærmiljøet.

— Det kommer til å bli minimalt med støy og støv, og det meste av aktiviteten skal foregå inne i en tunnel, sier Røssland.

Anlegg til 30 millioner

NCC Asfalt har planer om å etablere et asfaltverk i området mellom Breistein og Ytre Arna, knappe 300 meter fra nærmeste boligfelt i Ytre Arna.

Prosjektet har en investeringsramme på mellom 25 og 30 millioner kroner. I første omgang ønsker NCC å bygge tunnel gjennom Liafjellet, samt utskipningskai for pukk of stein.

NCC regner ikke med å bygge asfaltverket før 2010.

— Det er langt frem, og vil først bli aktuelt dersom vi må legge ned driften i Rådalen eller på Laksevåg, opplyser Røssland.

Tungtrafikken lagt om

Bydelspolitikerne i Arna og Åsane er positive til asfaltverket.

Spesielt ønsker politikerne i Arna at reguleringsplanen skal bli godkjent. Det vil medføre at tungtrafikken som i dag går gjennom sentrum av Ytre Arna, kommer til å bli lagt om.

Bergen bystyre skal endelig avgjøre saken 18. februar.

SKEPTISK: Velforeningsleder Bjørn Rasmussen er skeptisk til planene om å bygge asfaltverk i Ytre Arna. Han frykter at nærmiljøet kan bli ødelagt av støv og støy. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN