• En vegg som tar sol og utsikt, hevder Velforeningen, som protesterer mot nye leilighetsbygg på Nøstet.

Runder du hjørnet av Folkets Hus og rusler 100 meter innover Teatergaten finner du en virkelig byoase. Skjermet av Engensenteret ligger et brosteinsbelagt gatetun med lekeplass. Omkring ligger velpleide dukkehus — noen mange hundre år gamle. Ingen snakker lenger om å rive hele Nøstet - slik planen var helt frem til 90-tallet.

På nedsiden av gatetunet, på rivningstomter mellom Nøstegaten og Baneveien, vil Brødrene Ulveseth bygge to leilighetsblokker med til sammen 59 leiligheter. Blokken nærmest gatetunet blir seks etasjer og 24 meter høy og tar utsikt i retning Nordnes og over sjøen. Pluss den sene kveldssolen sommerstid.

Ønsker boliger, men..

Sydnes og Nøstet Velforening presser på for å få omgjort byggeplanene:

— Vi er positive til at det bygges nye boliger på Nøstet, bedyrer Tone Tjemsland, Jan Hanchen Michelsen og John Erik Ågotnes i Velforeningens styre.

Så kommer innvendingene:

— Nybygget vil ligge som en vegg nedenfor Engensenteret. Uteområdene for de nye leilighetene er plassert mellom blokkene og blir veldig privatisert, sier Tone Tjemsland.

Velforeningen ønsker seg lavere bygninger vendt andre veien. Da vil det være mulig å skimte sjøen mellom husene. Uteområdene vil Velforeningen helst ha på baksiden, i form av et gatetun i Baneveien. Tilgjengelig for hele nabolaget.

Tone Tjemsland har dypdykket i politiske planer og vedtak for området. Stor var forskrekkelsen da velforeningen oppdaget at bystyret for bare vel et år siden vedtok Kommunedelplan for sentrum, uten at denne reguleringsplanen ble rokket ved. - Her må vi ha sovet i timen. Uansett var det ingen som spurte om vår holdning til Kommunedelplanen, sier Tjemsland og trekker frem bunker av kart og kommunale papirer.

- Skal stå i 100 år

Dypdykket avdekket også vedtak om å utarbeide en bebyggelsesplan for hele Nøstet - bortsett fra byggetomten. Velforeningen presser nå på for å få innlemmet den i planområdet - vel vitende om at det kan utsette hele byggeprosjektet i årevis.

— Er ikke det urimelig overfor en utbygger som har søkt med utgangspunkt i en gyldig reguleringsplan?

— Utbygger har ikke gjort noe galt, det er reguleringsplanen det er noe galt med. Jeg synes det er helt greit om en slik prosess tar år. Huset mitt har stått her i 250 år, sier Tone Tjemsland og slår ut med armene i sitt lavloftede kjøkken. - Vi må ha som ambisjon at det nye vi bygger kan fungere i hvert fall i 100 år, sier hun.

Formelt er det lite å innvende mot byggesøknaden fra Brødrene Ulveseth. Reguleringsplanen for tomten var sist godkjent i 1994 og sier at her kan det bygges inntil fem etasjer pluss loft.

Forstår ikke protestene

Direktør Atle Ulveseth mener planene slik de nå ser ut tar mange hensyn. Boligene i Heggesmauet og Rognesmauet - på østsiden av nybyggene - får lys og sol fra det store åpne gårdsrommet. Beboerne i nybyggene vinner på at husene er avtrappet mot utsikten og solen, påpeker Ulveseth.

Han avviser tanken å bygge skråstilte blokker som slipper lys og sol til beboerne bak. - Det vil fortone seg underlig både fra Baneveien og Nøstegaten, sier han.

— Forstår du at beboerne bak protesterer?

— Nei, jeg skjønner ikke at her skal være grunn til å protestere. Vi ligger mot nordøst og sperrer ikke for sol fra sør og vest.

Overfor kommunen har Ulveseth avvist Velforeningens krav og viser til at byggesøknaden ble sendt for to år siden - lenge før Kommunedelplanen kom. Derfor har ikke kommunen hjemmel for å kreve byggeprosjektet innlemmet i bebyggelsesplanen, hevder utbyggerne.

GATETUN MED NYBYGG: Nybygget i Baneveien tar deler av utsikten, men de øverste etasjene er avtrappet for å ivareta hensynet til naboene, påpeker direktør Atle Ulveseth. Fotomontasjen viser nybygget.