En liten fotballbane, lød planene opprinnelig på. Så ble planene utvidet til å omfatte en bane på 5600 kvadratmeter, komplett med flomlys og parkeringsplass. Naboene, som frykter støy— og støvplager, protesterte og tirsdag fikk prosjektet rødt kort og marsjordre. Fylkesmannen besluttet da å stoppe utbyggingen inntil han har fått vurdere klagene.

Vedtaket til tross; i går var det full aktivitet på anleggsplassen, til stor irritasjon for beboerne i området.

— Vi føler oss fullstendig overkjørt, sier Bjørn Rørvik og Jan Wiborg, som begge er med i Furuhaugen huseierlag.

- Stopp arbeidet!

Midt under et intervjuet med BT kommer to lastebiler kjørende til anleggsplassen med hvert sitt jordlass. Rasende løper seks av beboerne etter bilene, mens Wiborg vifter med et brev.

— Se her! Les Fylkesmannens vedtak! Dere må stoppe arbeidet, roper han til lastebilsjåførene, og får etter hvert entreprenøren i tale.

— Dette må vi jo ta til etterretning, sier entreprenør Nils Petter Halvorsen. Samtidig som han stopper arbeidet, forsikrer han beboerne om at han ikke var informert om vedtaket. Huseierforeningen presiserer også overfor BT at deres sinne er ikke rettet mot anleggsarbeiderne, men kommunen.

— Det virker jo som om Bergen kommune ikke har sjekket rammetillatelsen før de ga klarsignal til utbygging, sier Wiborg.

Rammetillatelsen slår fast at kommunen må bli enige med huseierne i området om bruk og vedlikehold av veien til fotballbanen. Men ifølge Wiborg har kommunen aldri tatt kontakt med huseierne før arbeidet startet i forrige uke. Det er også årsaken til at Fylkesmannen beordret stopp i arbeidet.

— Bergen kommune har opptrådt med en veldig arrogant holdning i hele denne saken, sier advokat Marianne Bergflødt, som representerer huseierforeningen.

Naboene håper nå på Fylkesmannens vurdering av klagene også vil gå i deres favør. I mellomtiden forventer de null aktivitet på byggeplassen.

— Jeg forutsetter at kommunen innstiller arbeidet nå. Lover og regler gjelder like mye for Bergen kommune som for private, sier advokat Bergflødt.

- Svikt i rutinene

Byggesjef Anne Iren Fagerbakke var i går ikke personlig kjent med Fylkesmannens vedtak, men sier til BT at hun vil undersøke hvorfor kommunen ikke fikk stoppet byggearbeidene på et tidligere tidspunkt.

— Jeg antar at det har vært en svikt i informasjonsrutinene, eller at det har vært en eller annen form for treghet i systemet. Både vi og den tiltaksansvarlige retter oss selvfølgelig etter Fylkesmannens vedtak, sier Fagerbakke.

BRÅSTOPP: I går kunne beboerne på Øvre Kråkenes med loven i hånd be anleggsarbeiderne om fjerne seg. De vil ikke ha en stor fotballbane med flomlys og parkeringsplass i nabolaget.

BRÅSTOPP: I går kunne beboerne på Øvre Kråkenes med loven i hånd be anleggsarbeiderne om å fjerne seg.<p/>FOTO. EIRIK BREKKE