I går ble det kjent at Ikea får lov til å bygge nytt varehus på Nyborg. Bygget skal bli på over 37 tusen kvadratmeter, og vil koste en milliard kroner.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som har vært oppnevnt som settefylkesmann til å behandle saken, konkluderte i går med at utbyggingen er i samsvar med kommunedelplanen og fylkesplanen . Ikea jubler, men Naturvernforbundet har allerede varslet en anke. Også lokalbefolkningen protesterer mot gigantbygget i våtmarksområdet nedenfor gamle Åsane Kirke.

— Vi er veldig skuffet og fortvilet. Ikea er en stor bedrift som får særbehandling, det er ingen som våger å stoppe galskapen, sier Kari Blindheim, som er oppvokst i Dalavegen.

Spørsmål om lokalisering

Hun presiserer at naboene ikke er imot at Ikea får utvide i Åsane, men mener byggingen bør skje ved Åsane senter.

— Norsk kjøpesenterpolitikk er klar: nye varehus skal bygges ved eksisterende sentre og ikke spre seg ut over de få naturområdene som er igjen i Åsane. Trafikkløsningen er også helt uholdbar, alt kommer til å stå i stampe, sier gårdbruker Trond Mellingen.

Les mer om kjøpesenterforskriften.

Startet underskriftskampanje

Marianne Iversen bruker området til turgåing, og har engasjert seg sterkt i saken. I løpet av noen ettermiddager i februar samlet hun inn 555 underskrifter mot Ikea-utbyggingen, som hun sendte til Fylkesmannen.

— Jeg er dypt skuffet over at Ikea vil ta fra oss dette umistelige området. Vi har nok betong og må ta vare på grøntområdene vi har. Roen man finner ved å gå langs det vakre myr- og beitelandskapet ved Dalavegen kan ikke beskrives, men må oppleves, sier turgåeren fra Flaktveit.

Naboene mener at Ikea kjører over både miljø og lokalbefolkning, og støtter Naturvernforbundet i ankesaken til Miljøverndepartementet.

— Ikea burde forstått at det ikke var til sitt eget beste å presse seg inn et av de siste grøntområdene i Åsane. Dette vil bety begynnelsen på slutten for dette området, sier Blindheim.

- Tilpasser behov

Håvard Løkke, kommunikasjonsrådgiver i Ikea Norge, sier selskapet er kjent med innvendinger fra naboer og andre interessenter.

— Det har vært viktig for oss å tilpasse ønsker og behov i nærmiljøet. Som en konsekvens er store deler av den 120 måls store tomten, satt av til andre formål. Vi bygger blant annet buffersoner mot bakenforliggende områder og tilpasser fasaden til miljøet, blant annet med et mosebelegg på taket, sier Løkke.

Han understreker at saken har vært gjennom en demokratisk prosess i kommune og senest hos Fylkesmannen.

På spørsmål om hvorfor bygget ikke kan plasseres ved Åsane senter, svarer Løkke at det rett og slett ikke var plass nok. Ikea vil starte byggingen når det er gjort et endelig vedtak, og avventer til Miljøverndepartementet har behandlet en eventuell anke.

Hva mener du om utbyggingen? Si din mening.

PRIVAT