Det går frem av en fersk dom fra Bergen tingrett.

Mannen i 50-årene sto tiltalt for overgrep mot tre nabojenter i 5-8-årsalderen, og for forsøk på overgrep mot en fjerde jente på åtte år.

Overgrepene skjedde i juli i fjor sommer, i og ved en enebolig i en bydel i Bergen. Eneboligen tilhører en nabo som mannen passet hunden for.

Handlingene må sammenlignes med en voldtektssituasjon, når det gjelder straffeutmålingen

Fra dommen mot mannen

Under rettssaken for halvannen uke siden erkjente mannen straffskyld for alle anklagene om seksuell omgang.

Sa de ikke likte

Både foreldre og barn i nabolaget oppfattet mannen — som selv bodde alene i en leilighet i området - som en trygg og kjent voksenperson.

— Alle barna hadde en kjent og trygg relasjon til tiltalte fra før, og visste at også foreldrene kjente tiltalte, heter det i dommen.

Barna hadde fått flere is hver, mannen hadde fylt vann i et lite plastbasseng, og han lot jentene leke med en vannpistol og en fjernestyrt leke.

I retten fremkom det at overgrepene mot de tre jentene skjedde i løpet av kort tid, mindre enn en halvtime, på et soverom i naboens hus.

— Selv om det kun ble utøvet mild tvang mot barna, tilsier den konkrete situasjonen og deres lave alder, samt at de ga uttrykk for at de ikke likte handlingene, at handlingene må sammenlignes med en voldtektssituasjon, når det gjelder straffeutmålingen, skriver dommerne i Bergen tingrett.

Mannen er nå dømt til fire års fengsel, noe som er et halvt år kortere enn aktors påstand.

Han må også betale 150.000 kroner til hver av jentene som han forgrep seg mot - og 50.000 kroner til jenten som han forsøkte å oppnå seksuell omgang med. Totalt blir oppreisningskravet på 500.000 kroner.

Sa til foreldrene

Mannens overgrep ble oppdaget ved at én av jentene fortalte foreldrene om det hun var utsatt for.

Tiltalte har uttrykt anger, og beklaget det han har gjort

Fra dommen

Etter det tok faren hennes kontakt med de andre foreldrene.

Mannen som nå er dømt, ble pågrepet i boligområdet i 22-tiden samme kveld. Han fremsto da beruset, og han oppga selv å ha drukket store mengder hjemmelaget vin.

Blodprøve som ble tatt av ham noen timer etter pågripelsen viste en promille på 1,89.

I retten forklarte mannen at han hadde drukket tett også i dagene før, cirka 20 liter vin i løpet av fire-fem dager.

I dommen legges det til grunn at han var «godt beruset» under overgrepene, uten at det virker inn på spørsmålet om forsett. Selvforskyldt rus kan nemlig ikke frita for skyld.

- Har beklaget

Mannen i 50-årene var så å si ukjent for politiet fra tidligere. Han hadde kun et par dommer for brudd på vegtrafikkloven på seg.

— Tiltalte har uttrykt anger, og beklaget det han har gjort. Hendelsen har også fått stor betydning for ham personlig, med angst og depresjon, som han medisineres for i fengselet. Han er også blitt sosialt isolert, skriver de tre dommerne.

I skjerpende retning trekker retten frem det store potensialet for psykiske skadevirkninger som handlingene kan ha for jentene i fremtiden.

Foreldrene som vitnet i retten, fortalte at barna allerede viser signaler på utrygghet.

Barneporno

Mannen er også dømt for å ha søkt etter og lastet ned barnepornografiske bilder fra internett. Dette nektet han straffskyld for i retten, og viste til at han kun hadde sett på «vanlig» porno.

Det tror ikke retten på. Dommerne viser til at det er funnet søkefraser som for eksempel «tiny little young» på mannens datamaskin, og at søkehistorikken viser ganske stor aktivitet på sider med barnepronografisk materiale.