— Vi har fire barneinstitusjoner her i nabolaget. Det er ikke forenlig med tre hospitser som ligger i en luftlinje på omkring 200 meter. Jeg kan ikke forstå at kommunen kan tillate dette. Har de ingen plan på dette? Jeg er rasende på kommunen, sier Eldbjørg Wedaa, damen bak Pinocchio Musikk & Drama.

De tre øvrige barneinstitusjonene er Kalmargaten barnehage, Vestlandske teatersentrum og Barnas hus.

Det er Odd Sverre Liseth som eier de to hospitsene som allerede eksisterer i Kjellersmauet. Sven Erik Vaksdal eier leiegården som huser åtte nye sosialklienter i Gartnergaten 5. Hospitset åpnet i slutten av januar Han stilte på allmøtet som ble arrangert for nabolaget i går, i håp om å dempe frykten og frustrasjonen blant beboerne.

— Dette kommer ikke til å bli et hospits av den typen der alt flyter. Vi skal ha tilsyn i huset, og sykepleier Solveig Hauge skal bo i førsteetasje i huset og ha styring med beboerne.

Vi har svært strenge regler, sier Vaksdal, som understreker at det ikke er alle beboerne som er narkomane.

Samtlige beboere på møtet uttrykte imidlertid stor skepsis overfor sine nye naboer. De har levd med rusmisbrukere rundt føttene i flere år allerede, og ønsker ikke at nabolaget skal bli fullstendig ødelagt av rus, bråk og kriminalitet.

— Det er klart at et sted skal de være, men tre hospits på et så lite område er altfor mye. Dessuten kan jeg ikke forstå at Vaksdal har lov til å begynne med dette uten å nabovarsel og uten et eneste skriv om bruksendring, sier fembarnspappa Frank Naustdal.

Familien har bodd i Gartnergaten i 22 år. Barna er blitt redde for å gå ut, og selv om foreldrene ikke egentlig ønsker det, snakker de stadig oftere om å flytte.

Fikk ideen i BT

Huseier Vaksdal skulle egentlig starte med utleie til studenter i Gartnergaten, men bestemte seg for å satse på hospits da han leste i BT om hvordan det var fatt ved de fleste av byens hospitser.

— Jeg visste ikke at det var så ille, men nå ønsker jeg å gjøre noe skikkelig for disse menneskene. Hvis det blir helt Texas, så avslutter jeg prosjektet, sier Vaksdal. Han understreker at han ikke prøver å fremstå som noen reddende engel. Han tjener 280 kroner døgnet per hybel. Betalingen kommer fra kommunens sosialkontor. Det skulle gi en årsinntekt på vel 800.000 kroner med fullt belegg.

— Jeg gjør dette for å tjene penger. Det legger jeg ikke skjul på, men jeg er samtidig opptatt av å gi dem et verdig tilbud. Jeg forstår naboenes frykt, men jeg håper å kunne vise dem at vi kan få dette til, sier Vaksdal.