• Det var forferdelig høye kanter, sier den uheldige sjåføren.

Nok en gang gikk det galt på fylkesvei 399 i Lindås kommune.

Ifølge Karl-Henrik Nesse har det vært minst tre utforkjøringer på omtrent samme sted etter at veien ble nyasfaltert.

Fylkesveien går mellom Fjellsende og Myking og er seks kilometer lang.

REDDET: Det tok to timer og to bergingsbiler for å få opp bilen. Sjåføren kom «litt for sent på jobb», men kunne glede seg over minimale skader. - Det var bare et skilt som løsnet, sier han.
KARL-HENRIK NESSE

— Problemet er at de bygget opp veien med høy asfalt, og de har ikke stabbesteiner eller noe annet. Før kunne man kjøre ut i terrenget og forbi. Jeg kjører strekningen selv, men enkelte gjør det ikke på grunn av veikantenes høyde, sier Nesse.

Rygget for bussen

Han bor like i nærheten, og da han så blinkende lys fra vei ved 08-tiden mandag, skjønte han hva som var skjedd.

Sjåføren som havnet utfor veien, forteller at han måtte rygge for bussen.

— Da jeg fikk hjulet utenfor, sto jeg fast. Bergingsbilen kom relativt raskt, men de måtte ha to bergingsbiler, sier mannen som ironisk nok var på vei til verksted.

Hell i uhell var at ingen kom til skade i utforkjøringen, og bilen fikk minimale skader, men det tok to timer før den var oppe på veien igjen.

Brøytebil måtte berges

Det samme har skjedd med flere privatbiler og varebiler de siste årene.

Blant kjøretøyene som har sklidd av veien, var en brøytebil med fem tonn salt i Skaugeveien i 2011, men det skyldtes vanskelig vinterføre.

— På store deler av strekningen mot Myking er utforkjøring en risiko som du må påregne grunnet de høye usikrede asfaltkantene. Når det blir snø og glatt øker hyppigheten av uhell, sier Nesse.

Ifølge Jan-Eirik Feste, som bor i Risasjøvegen, er det flere liknende veier i Lindås.

Kanten er så høy at biler kan tippe rundt Jan-Eirik Feste

— Mellom Lauvås og Kårdal er kanten er så høy at biler kan tippe rundt. Her har også flere biler kjørt utfor. Dette er en vei som leder til et boligfelt og den er meget trafikkert, sier Feste.

BT har ikke lykkes med å få en kommentar av Statens vegvesen mandag kveld.

Vet du noe om saken? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

Diskuter saken under: