Entrepenør Terje J. Trohjell skulle desinfisere et oppdrettsanlegg og slippe ut klor i sjøen. Han la nabovarsel i postkassene før helgen, og hadde slett ikke regnet med at beboerne i boligfeltet like ved Steinestø kai skulle sende klage til Fylkesmannens miljøavdeling og møte opp klokken 6.30 mandag morgen for å stanse arbeidet. 35 samlet — Hvis det skal være på denne måten, får jeg finne meg en annen kai, sier entrepenøren til Bergens Tidende.Da Bergens Tidende kom til kaien mandag morgen, var ti voksne og 15 barn samlet for å stanse utslippet. De ville ikke risikere verken helsefare eller ubehagelig lukt. Veien til kaien var sperret, for at entrepenøren ikke skulle komme til.Senere på dagen kom det frem at de trygt kunne avblåse aksjonen. Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen bruker 14 dager på å behandle klagen fra beboerne. ý Da finner jeg et annet sted. Jeg er ikke interessert i konflikt og konfrontasjon. Det er nok av kaier, sier. Trohjell, som innrømmer at han gikk for fort frem, da han sendte ut nabovarsel først tre dager før utslippet skulle skje.Klorutslippet skal skje i forbindelse med salg av et oppdrettsanlegg i Vaksdal. Anlegget må desinfiseres med formalin E ý eller klor - før det slepes til Sverige. I følge Hallvard Hageberg hos Fylkesmannens Miljøvernavdeling fører ikke utslippet til miljøkonsekvenser, så lenge stoffet blir løst opp i vann.

KAMPKLARE: Kjersti Tertnes (t.v.), vesle Silje, Vibekke L. Skudal og Walter Løvaas var klare til å aksjonere mot klorutslipp ved Steinestø kai. Nå er entrepenøren på leting etter en annen kai. Foto: Odd Mehus
Odd Mehus