— Klokken 17.32 fikk vi melding om en brann i gress, lyng,kratt og skog ved Marikovneset på Askøy var kommet ut av kontroll. Brannvesenetpå Askøy er sendt til stedet, opplyste vaktkommandør Geir Bøe til bt.no like etter at alarmen gikk.

Det blåste bra på stedet og beboere på stedet fryktet spredning.

Brannen ble meldt slukket allerede klokken 17.40.

— Det brente på en utmark mellom hus i et boligområde. 20-30 kvadratmeter med gress og lyng ble svidd av, så det var egentlig en bagatell, sier Stian Lerø, vakthavende befal i Askøy brannvesen.

Ifølge Lerø var det barn som oppdagen brannen. Naboen fikk slukket flammene.

— Det gjorde en fin jobb, sïer Lerø.

Brannårsaken er ennå ukjent.