• Det er ganske utrolig at det skal være mulig å drive næringsvirksomhet i dette brannfarlige område uten at brannsikringen er i orden, sier Tom Johnsen.

GUNNAR WIEDERSTRØM

Fra altanen har Johnsen utsikt rett ned på det sterkt brannskadde huset i Lille Øvregaten 32. Solariet og treningsstudioet i bygningen ble drevet med svært begrenset tilsyn. Og brannsikringen var mildest talt dårlig, blant annet manglet røykvarslere og brannslukningsutstyr.

Brannsmitteområde

— Her er det tett i tett med trehus. Hadde brannen spredd seg, kunne alle husene du ser her gått med, sier han.

Lille Øvregaten 32 ligger midt i et av de fem brannsmitteområdene i Bergen. Under ugunstige vindforhold kan en brann i dette området utvikle seg til en brannstorm med katastrofale følger.

— Fordi vi bor som vi gjør, hører jeg til dem som er svært takknemlig for at feiervesenet kommer på inspeksjon annethvert år og forteller meg at jeg bør skaffe meg brannvarsler og påpeker eventuell manglende brannsikring. Men dersom det er slik at man ikke inspiserer en næringseiendom fordi det ikke er feiervesenets ansvar, da er dette et politisk ansvar, sier Johnsen.

Han mener noen må ha ansvar for å se til at en eiendom der det i løpet av dagen går svært mange personer inn og ut, er skikkelig brannsikret.

— Hvor har brannvesenet vært. Hvorfor har de ikke kontrollert bedre? spør han.

- Skremmende

Johnsens nærmeste nabo, Ansgar Bergsvik, har luftet huset sitt de siste 24 timene og rundvasket for å få ut røyklukten fra tirsdagens brann i nabohuset..

— Det er skremmende at brannsikringen ikke var bedre, sier han.

Selv har han installert røyk- og varmedetektor for mange år siden.

— Det er et ansvar jeg tar som huseier, understreker han.

Også Bergesvik undres over at brannvesenet ikke har inspisert stedet tidligere.

— Det har vært drevet næringsvirksomhet i dette bygget i lange tider. Nåværende huseier overtok i 1990, påpeker han.

Brannsjef Helge Eidsnes sier feiervesenet fører tilsyn i bygg med ildsted og skorstein. I dette huset var skorsteinen murt igjen.

— Dette huset er ikke definert som særskilt brannobjekt, og derfor plikter heller ikke brannvesenet å føre tilsyn med bygget.

Huseiers ansvar

— Når så mange bruker bygget og det ligger i et av byens brannsmitteområder, burde dere ikke da ha ført tilsyn?

— Skulle vi ført tilsyn med næringsvirksomhet i brannsmitteområder, måtte vi ha ført tilsyn med det meste av Bergen sentrum. Det er et godt og relevant spørsmål, men skal vi gjøre alle næringsbygg til særskilte brannobjekter i disse områdene, måtte vi ha ressurser til å følge opp.

— I dette området får huseiere pålegg om å dekke til et par trappetrinn med gipsplater for å forebygge brann, mens denne virksomheten får holde på uten tilsyn. Er ikke det et paradoks?

— Jeg ser det kan oppfattes slik. Men selv om vi ikke har krav om å føre tilsyn, er kravene til huseier om brannsikring de samme. Men på tilsynssiden kan noen falle mellom to stoler. Hadde vi visst hvor omfattende virksomheten var i dette bygget, ser jeg ikke bort ifra at virksomheten hadde vært under tilsyn som særskilt brannobjekt, sier brannsjef Helge Eidsnes.

KUNNE GÅTT VERRE: I den tette trehusbebyggelsen ovenfor Lille Øvregate er faren for brannspredning overhengende. Tom Johnsen rystet over den elendige brannsikringen i nabohuset som brente.<p/>FOTO: HELGE SKODVIN