— Politikerne er der når avisene skriver om Nygårdsparken, men utover det blir det gjort lite, sier leder Grethe Gullhaug i Møhlenpris velforening.

Foreningen er lei av å leve ved det de beskriver som en kriminell frisone, som beboerne vegrer seg for å gå gjennom.

I et brev til alle partiene i bystyret utfordrer de politikerne til å gjøre bekjempelse av narkosalget i Nygårdsparken til valgkampsak. De ber hvert enkelt parti legge frem konkrete og akutte tiltak for å få kontroll på kriminaliteten og volden i parken.

- Må bli valgkampsak

  • Målet er at dette skal bli et tema i valgkampen, med et helhetlig blikk på de forholdene som er i parken, sier Gullhaug.

I tillegg til akutte tiltak ber velforeningen også politikerne komme opp med mer langsiktige planer.

  • Vi ber også om tiltak som på sikt sørger for at slike uverdige forhold opphører. Andre byer har klart å få bukt med tilsvarende problemer. Det bør Bergen også klare, skriver de i brevet.

Gullhaug understreker at naboene på Møhlenpris ikke bare er opptatt av sin egen situasjon, men også av at de rusavhengige må få hjelp.

— Når en tar opp et sånt problem, sett fra bydelens ståsted, er det alltid fare for at en kan bli beskyldt for å bare være opptatt av seg selv, og ikke de menneskene det er snakk om her, som har store problemer. Slik er det ikke, sier Gullhaug.

- Vold og trusler

I brevet påpeker velforeningen at beboerne på Møhlenpris tradisjonelt har hatt et godt forhold til de rusavhengige som holder til i parken. De siste årene har dette endret seg. både fordi miljøet er blitt større og fordi de opplever stadig mer voldsom og truende atferd fra brukere av parken. Lite tilstedeværelse fra politiet og naboer som vegrer seg for å vegrer seg for å gå gjennom området gjør at kriminaliteten utvikler seg uforstyrret, mener de.

— En ny generasjon av narkotikabrukere har overtatt og dominerer, og flere av disse tar i liten grad hensyn til omgivelsene. Kjøp og salg av narkotika skjer åpenlyst. Injisering av for eksempel heroin skjer ikke lenger bak busker og trær, men til åpen skue for dem som måtte gå forbi, skriver de.

Frykter fraflytting

Gullhaug understreker at Møhlenpris fortsatt er et godt sted å bo, og en fin bydel å vokse opp i.

— Målet vårt med å sende ut dette varskuet er ikke at folk skal tro det er farlig å bo på Møhlenpris. Både nabodagen i forrige uke og parkdagen kommende søndag viser at det er mange krefter som vil ha en god bydel å bo i. Men vi ønsker en bevisstgjøring rundt kriminaliteten i parken, og rundt de menneskene som går til grunne der oppe. For hvis ingenting blir gjort, og alt får flyte fritt, kan vi ende i den situasjon at folk med barn ikke ønsker å bo her, sier Gullhaug.

Skal inn i partiprogrammer

Flere lokalpolitikere signaliserer at de gjerne vil ha Nygårdsparken som tema i valgkampen.

— For oss ligger Nygårdsparken og rusproblemene inne som en prioritert del av programmet vårt, sier gruppeleder Oddny Miljeteig i SV.

Partiet arrangerte et møte på Møhlenpris skole, der forholdene i parken sto på agendaen.

  • Der møtte naboer og velforeningen. Vi vil gi et samvittighetsfullt svar på dette brevet fra velforeningen, og det vil bli en del av det videre arbeidet vårt med valgkampprogrammet, sier Miljeteig.

Også Høyre tar henvendelsen seriøst, lover lederen for partiets programkomité i Bergen, Hilde Onarheim.

— Vi er veldig opptatt av å se om vi kan finne en løsning på dette. Da må vi ha en dialog med beboere, Onarheim, som også er leder for partiets bystyregruppe.

Støtter du beboerne på Møhlenpris i kravet deres?