— Vi frykter virkelig for trafikksikkerheten i området. Krysset Møllendalsbakken/Møllendalsveien er allerede utrygt nok som det er, sier Einar J. Asphaug i Møllendal Vel.

Beboerne i området er opprørt og provosert etter at de er blitt kjent med planene til Jernbaneverket om ny tunnel gjennom Ulriken, med anleggsstart planlagt til våren 2013.

Bekrefter situasjonen

— Vi forstår frustrasjonen, og er fullstendig klar over at Møllendalsveien allerede i dag har mye trafikk. Men Ulrikstunnelen bør utvides fra ett til to spor for tog, og da må mye stein kjøres bort. Vi har neppe andre alternativer enn å bruke den kommunale Møllendalsveien, sier prosjekteringsleder Knut Karevoll i Jernbaneverket.

Han bekrefter at lastebiler fullastet med stein hvert 10. minutt vil kjøre ut fra en provisorisk sidetunnel som skal munne ut ved Falcks parkeringsområde. I tillegg kommer tomme lastebiler i retur. Det betyr i praksis en lastebil gjennom hele Møllendalsveien hvert femte minutt, 16 timer i døgnet, seks dager i uken, gjennom minst to år. Det samme vil skje på andre siden av Ulriken, på Reinane i Arna. Der venter Jernbaneverket imidlertid ikke protester, da det er lite bebyggelse og trafikk i området.

Ber om alternativer

Styrene i Møllendal Vel og Fløen Vel ble informert om planene 20. september.

— Vi føler oss overrumplet og er sjokkert, sier Olav Garvik, styreleder i Sameiet Møllergårdene.

— I tillegg vet vi jo at Kunsthøyskolen skal bygges på omtrent samme tid, at det nye studentboligkomplekset for rundt 720 studenter snart åpner på Grønneviksåren. Møllendalsveien vil med andre ord få en faretruende sterk trafikkbelastning uavhengig av transporten av tunnelmasse, sier styremedlem Kari M.R. Steffensen i Sameiet Møllergårdene.

På vegne av beboerne i området appellerer de nå til kommunen og Jernbaneverket om å finne andre løsninger. For eksempel gjøre den populære Fløenstien langs Store Lungegårdsvannet midlertidig kjørbar for lastebiler slik at steinmassen fra Ulriken kan fraktes ut via Nygårdstangen.

— Jeg tror vi kan unngå mange trafikkulykker på den måten. I tillegg blir det mindre trafikkproblemer for alle som holder til i Møllendalsveien, og for sykebilene til og fra helikopterbasen, sier Olav Garvik.

Vurdert ulike alternativer

— Vi har vurdert ulike alternativer, og endelig beslutning er ennå ikke tatt. Men alt tyder på at vi vil søke Bergen kommune om å få benytte hele Møllendalsveien til utkjøring av stein. Fløenstien er ikke aktuell. Vi kan nemlig ikke kjøre inn på godsområdet på Nygårdstangen. I tillegg er Fløenstien et flittig benyttet turområde, sier Knut Karevoll i Jernbaneverket.

Han forteller at Jerbaneverket allerede har vært i samtaler med Bergen kommune om utkjøring av steinmasser, og fått positive signaler. Også om at Møllendalsveien delvis vil bli utbedret før anleggsarbeidene med tunnel starter.

— Jerbaneverket må ha tillatelse til å benytte en kommunal vei til dette formålet. Men jeg kan bekrefte at det skal veldig mye til før vi eventuelt sier nei. Vi har ennå ikke konkludert, men Møllendalsveien peker seg ut som den beste løsningen så langt, sier avdelingsleder Svein-Arne Langeland i samferdselsetaten i Bergen kommune.

FORANDRING: For å få bygget ny jernbanetunnel gjennom Ulriken må også flere hus i Fløenområdet fjernes eller flyttes. Blant annet de gule husene bak Kari M.R. Steffensen.
Roar Christiansen