— Vi føler oss lurt og overkjørt. Det må da være et klart brudd på alle demokratiske prosesser når utbygger annonserer boliger for salg lenge før utbyggingsplanene er ferdigbehandlet i kommunen, sier beboer i Sundts vei, Elna-Nini von Erpecom Dahl, til Bergens Tidende.

Hun og et trettitall andre naboer møtte Bergens Tidende på den idylliske gården i går, etter at bt.no fredag presenterte Skanskas planer om å bygge 140 nye boliger i området, både lavblokker og rekkehus. Flere av naboene må gi fra seg privat tomteareal for at utbyggingen skal kunne gjennomføres.

Skandale

Naboene reagerer kraftig på at byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, berømmer utbyggers planer før hun har fått dem på bordet.

— På oss virker det som om hun er uten motforestillinger mot Skanskas fremgangsmåte. Denne saken lukter av en ny Lappen-skandale, der utbygger tar seg til rette uten at tillatelser er gitt, sier Knut Yngve Vaular, til Bergens Tidende.

Han, konen og deres ni barn er blant dem som vil få eiendommene sine beskåret hvis Skanskas planer realiseres.

Naboene vil nå invitere byråd Lisbeth Iversen til et møte der de ber om full gjennomgang av saken.

Grønn lek

I tillegg til fremgangsmåten er selve utbyggingen av gården et betent tema i nabolaget. Beboerne er bekymret for den økte trafikken en barnehage og 140 nye boliger vil føre med seg. Men mest av alt uttrykker de fortvilelse over at en av byens vakreste naturperler er i ferd med å forsvinne.

— I all min tid har jeg sittet i vinduet og sett barna leke på Ramstad-markene, vinter som sommer. Har vi råd til å ofre denne enestående naturperlen? Eller kan den reddes i siste liten for våre etterkommeres trivsel, livsutfoldelse og helse, spør pensjonist Karl Skram.

Han får støtte fra fem år gamle Charlotte Pihl-Johannessen og søsknene Maja, Nora og Simen Vaular som daglig utfolder seg i lek på Ramstad gård.

— Vi elsker å leke her, sier Nora (9).

Flere planer

Beboerne tar til orde for en ny, helhetlig vurdering av området.

— Denne planen må ses i sammenheng med andre reguleringsplaner i området. Vår eiendom ligger skviset mellom reguleringsplaner for Skjoldnes, Ramstad, Skiparvik og Sundtsvei, sier von Erpekom Dahl.

Ramstad gård er en av de siste grønne lungene i Fana, og eiendommen regens for å være en verdifull naturperle. Området er regulert som landbruks- natur- og friluftsareal i kommunaldelplanen for Ny-Paradis, Hop og Nesttun. Både byrådet og bystyret har gjort vedtak som åpner for boligformål i området.

Skanskas planer går ut på å bygge barnehage samt 140 boliger bestående av lavblokker og rekkehus.

Siv Sæveraas