Helsevernetaten i Bergen kommune har det siste året tatt imot et titall klager fra folk som er plaget av naboens nyinstallerte varmepumpe. Den første saken dukket opp for fem-seks år siden. Deretter har tallet på klagesaker økt fra år til år. Problemet er størst i bybebyggelse og rekkehusstrøk, der boligene ligger tett.

Søvnløs

Reidar Jensen i Fredrik Meltzers gate sier at han mistet nattesøvnen fullstendig da naboen i vår monterte en durende varepumpe ti meter fra soveromsvinduet hans.

— Det var ikke til å holde ut. Verst var det når pumpen startet. Da hørtes det ut som skudd, sier han.

Over grensen

Målinger avslørte et lydnivå godt over støygrensen, og Helsevernetaten forlangte pumpen fjernet eller isolert. Vedtaket ble bekreftet av Fylkesmannen i Hordaland. Men man måtte true huseieren med tvangsmulkter for å få fart i sakene. Advokater var engasjert på begge sider. Nå er imidlertid den bråkete pumpen erstattet med en ny og mer stillegående som holder akseptabelt lydnivå.

— Det er atskillig bedre nå. Støynivået er redusert fra 43 til 34 decibel om natten, sier Reidar Jensen.

— Fortsatt hører jeg duren, men det er til å leve med. Det verste bråket er iallfall borte.

Krystallklare regler

— Ja, vi har hatt befatning med en del slike tilfeller i det siste, sier ingeniør Olav B. Solheim i Helsevernetaten i Bergen kommune.

Helsevernetaten er rett adresse når du ikke får sove på grunn av sjenerende støy, enten det gjelder varmepumper eller andre bråkende innretninger.

— Det finnes helt klare regler for hva som kan aksepteres av lyder og støy nattetid, og disse reglene gjelder for varmepumper også. Om natten skal ikke en varmepumpe avgi mer lyd enn et stillegående kjøleskap, sier Solheim.

Han påpeker at Helsevernetaten er positiv til varmepumper.

— De er jo miljøvennlige og sparer masse energi. Men man må passe på å plassere dem slik at unødvendig støy unngås, sier han.

Maks 35 decibel om natten

Akseptable grenseverdier er klassifisert i tre lydklasser. Her er grenseverdiene:

  1. Fra klokken 2200 om kvelden til klokken 0600 om morgenen: 35 decibel.
  1. Fra klokken 0600 om morgenen til klokken 1800 om ettermiddagen: 45 decibel.
  1. Fra klokken 1800 om ettermiddagen til klokken 2200 om kvelden: 40 decibel.

— Disse grenseverdien kan ikke fravikes, sier Solheim.

I forskriftene for miljørettet helsevern heter det at «virksomheter og eiendommer skal planlegges og drives slik at støynivået blir lavest mulig. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessige ulemper eller overskride helsemessig forsvarlig nivå».

Bjørn Erik Larsen