Regjeringen lover en endring av bygningsloven. Det skal bli slutt på at byggefirma egengodkjenner sin egne anlegg, for feilene florerer i bygningsbransjen.

Stinker

Jonny Eriksen er en av dem som rammes. Fra en kum som er gravd ned like ovenfor tomtegrensen, renner en liten bekk av grått illeluktende vann ned i hagen. Under lokket på kummen flyter ekskrementene.

— Lukten er forferdelig, og på morgenen når folk dusjer og bruker mye vann, renner dette videre nedover, forteller Eriksen.

Det er fjerde gang kloakkummen flyter over i det helt nye private kloakkanlegget. Anlegget er egengodkjent av rørleggeren, men har flere feil, noe Vann- og avløpsetaten kunne konstatere etter en overflatisk befaring.

— Anlegget fremstår som amatørmessig, sier Tommy Aasebø i vann- og avløpsetaten.

Avvikletbygningskontrollen

Og feil er det mange av i en bygningsbransje som går på høygir. Etter 1997 var det bransjen selv som fikk ansvaret med å egengodkjenne bygg og anlegg. Den kommunale bygningskontrollen ble avviklet.

— Bransjen har ikke vært i stand til ta ansvaret for egenkontroll og egengodkjenning. Noen bedrifter er flinke, men andre svikter, sier byggesakssjef i Bergen, Petter Wiberg.

Derfor hilser Wiberg velkommen at det i den nye bygningsloven gjøres slutt på byggebransjens egengodkjenning. I stedet skal en uavhengig instans stå for godkjenningen.

— Bransjene skal kjøpe inn en tjeneste fra et selskap med autorisasjon, som så skal godkjenne arbeidet. Dette vil gi klare forbedringer, sier Wiberg.

Gode prinsipper

Han mener den gjeldende plan og bygningsloven bygget på gode prinsipper.

— Det burde være slik at de som fikk ansvar for egenkontroll viste seg ansvaret verdig. Men erfaringene som er gjort forteller at denne endringen i kontrollrutiner er en dyd av nødvendighet. Bransjen ønsker det også.

I Lyngbølien er de planlagte endringene i plan og bygningsloven til mager trøst. For her stopper kloakkpumpene titt og ofte. Men at byggebransjen gjør mange feil, det kan Jonny Eriksen skrive under på.

  • Jordfeilbryteren er ikke plassert i pumpehuset.
  • Luftingen av anlegget er en rørstump som så vidt stikker opp av bakken, og er ikke forskriftsmessig.
  • Lokket på kummen er ikke forsvarlig lukket og skulle vært dekket til med masser.

Magesjau

— Jeg har vært sykmeldt med magesjau i det siste. Jeg kan ikke utelukke at det skyldes de mange lekkasjene, sier Eriksen.

Mens BT er på stedet kommer byggmesteren. Kort tid etter dukker også en reparatør opp og får start på pumpen slik at kummen kan tømmes.

— Jeg er ikke rørlegger, men vi har alt på det rene. Anlegget er godkjent, sier byggmester Arvid Johnsen.

Og lover at alle feil skal rettes slik at Eriksen ikke trenger å bekymre seg over nye kloakklekkasjer.

FJERDE GANG: Fire ganger etter sommerferien har kloakken rent over fra denne kummen og ned i hagen til Jonny Eriksen.
Silje Katrine Robinson