Etter befaring i sommer konkluderte kommunen med at tiltaket var «av mindre betydning», og at kommunen avstår fra å forfølge saken.

— Spesielt vektlegges at tiltaket ikke har samfunnsmessige konsekvenser og ikke vesentlig berører nabointeresser. Skulle naboen bli vesentlig berørt av hageskuret, er dette en privatrettslig sak mellom naboene, skriver kommunen.

Byggesaksjef Petter Wiberg har undersøkt saken i arkivene, og bekrefter at kommunen har mottatt flere klager på uthuset. Det eldste er datert i 2012.

— Vår reaksjon den gang var å sende brev til eier av uthuset og gjøre oppmerksom på ansvaret om å holde det i forsvarlig stand. Den samme beskjeden ble sendt i sommer, sier Wiberg.

Han sier kommunen må ha en viss distanse til sllike nabokonflikter.

— Det beste er om naboene klarer å ordne opp i dette selv, sier Wiberg.