• Hvis dette båthotellet blir bygget er Dolviken snart en eneste stor parkeringsplass, sier Erik Hansen.

Han og Karsten Tjugen representerer velforeningene på Søreide. De ønsker seg heller badestrand og gangsti der det planlagte båthotellet skal ligge.

— Dette båthotellet strider mot velforeningenes planer for området, sier Karsten Tjugen.

I to år har de jobbet for at strandlinjen skal holdes åpen, blant annet gjennom «Arbeidsgruppen for sjøfronten».

— Vi jobber for et flott område for dem som bor her, slår Erik Hansen fast.

Det mener han er uforenlig med bygging av et båthotell i Dolviken.

Gjengrodd av båter

BT presenterte lørdag Bergen Båts planer om å anlegge båthotell i Dolviken. Selskapet ønsker å tilby båtpass inkludert puss vinterstid. Planen er at det skal være plass til 500 båter på båthotellet.

— Bygging av båtplasser i dette området er big business. Det er viktig at kapitalkreftene ikke tar helt over, sier Erik Hansen.

Han og Tjugen frykter også at utslipp fra båtene vil forurense sjøen i området.

— Blir dette båthotellet bygget kommer det til å balle på seg og snart vil hele Dolviken være gjengrodd av båter, sier Hansen.

— Og da er Dolvikens skjebne avgjort, legger han til.

Skal under bakken

Per Alvern i Bergen Båt, som står bak planene om båthotellet, presiserer at båthotellet ikke kan bygges før kommunen har avgjort om det skal gis tillatelse til bygging i området.

— Men jeg tror naboene vil bli henrykt når de ser planene våre. Vi er for eksempel svært interessert i å ivareta allmennhetens interesser når det gjelder grøntarealene i området, sier han.

Alvern mener et båthotell i Dolviken vil gi svært mye tilbake til lokalmiljøet.

— Vi planlegger blant annet et slipp hvor private kan få sjøsette båtene sine gratis og parkeringsplasser til folk i området i tillegg til en offentlig kai, forklarer han.

Alvern presiserer også at det ikke vil være snakk om en sjenerende bygningsmasse.

— Vi har planer om å skjule størsteparten av hotellet under bakken, sier han.

Ingenting er avgjort

Alvern ser heller ingen grunn til at planer om strand og gangvei må vike dersom et båthotell bygges i Dolviken.

— Nei, jeg ser ingen grunn til at ikke begge deler kan gjennomføres, sier han.

Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, sier at planene for Dolviken nå skal diskuteres gjennom en reguleringsprosess. Området er ikke umiddelbart vedtatt som et friluftsområde, men det er heller ikke gitt tillatelse til å bygge noe.

— Nå skal alle parter høres før reguleringsplanen skal opp i bystyret for annen gang utpå høsten, sier Iversen.

Bjørn Erik Larsen