Det var i begynnelsen av 2002 at naboene først skjønte noe var i ferd med å skje med det fredelige nabolaget i blindveien like nedenfor Minde skole. Kjøperen av det blå huset innerst i den private blindveien satt opp lettvegger i huset. Og da han ikke dukket opp på velkomstfesten som naboene arrangerte, styrket det mistanken om at kjøperen ikke selv hadde tenkt å bo i huset.

Etter hvert skjønte de at huset ble leid ut som midlertidig døgnovernattingssted for alkoholikere og senere til narkomane.

— Det første halvåret plukket jeg daglig sprøyter langs gjerdet, sier en av naboene til hospitset.

Hun forteller også at hun og andre naboer vekkes om natten av folk som tror hospitset er i deres hus, og at hun har måttet ringe etter sykebil og politi fordi det ligger bevisstløse folk utenfor husdøren hennes.

— Vi tør ikke la barn gå alene i hagen, sier Annette Rønhovde.

Noen av dem liker heller ikke være hjemme alene. Datteren til en nabo torde en kveld ikke gå fra taxien og inn i sitt eget hus fordi det satt rusete personer på trappen.

20 meter fra barneskolen

Hospitsbrukerne har aldri skadet noen av naboene, og det er ikke brukerne naboene ønsker å ramme. Det er først og fremst kommunen de er skuffet over.

— Jeg skjønner at kommunen har problemer med å plassere hospitsene. Men 20 meter fra en barneskole, i et boligområde innerst i en privat blindvei, det passer ikke, sier Merethe Hjortland Johnsen.

Monica Tvedt kjøpte det nærmeste nabohuset til hospitset 1. desember i fjor. Hun var da ikke klar over at det var hospits i nabolaget.

— Jeg oppdaget det like etter kontraktsmøtet. Da så jeg politiet ransake en bil like utenfor huset. Jeg spurte politimannen hvorfor, og han fortalte at dette var et hospits de besøkte ofte, sier hun.

- Total ansvarsfraskrivelse

Naboene skrev det første brevet til kommunen allerede i april 2002, der de gjorde kommunen oppmerksom på at huset ble brukt til formål som krevde bruksendring. Etat for byggesaker og private planer tok så vidt affære. Grunneier hadde verken søkt om omregulering fra bolig til næringsformål eller om dispensasjon for å drive hospits i et boligområde. Etaten sendte derfor et brev til grunneier der det ble gjort oppmerksom på at hvis eieren planla å bruke huset til annet enn bolig, måtte dette søkes om. Etaten mottok aldri noe skriftlig svar på brevet, som hadde en svarfrist på tre uker, og har heller aldri fulgt opp saken.

Naboene har flere ganger vært i kontakt med kommunen - uten at det har skjedd annet enn at hospitseieren fikk beskjed om at naboene hadde klaget, og varsel om at det ville bli kontroll for å sjekke om naboenes påstander var riktige.

— Vi er blitt møtt med en total ansvarsfraskrivelse, sier en av naboene.

PLAGES AV HOSPITS: Naboene til hospitset i Grønnestølsveien 20 e, det blå huset i bakgrunnen, vil at kommunen skal slutte å bruke det ulovlige hospitset. To av barna på bildet bor ikke i det nærmeste nabolaget.<br/>Foto: VEGAR VALDE