Hovedinnvendingene er at bygget er for høyt.

— Tillatelsen er gitt for et bygg som har oppgitt mønehøyde på 9,7 meter. Det er målt fra toppen av kjellermuren. Men når kjellermuren er opptil tre meter høy på nedsiden av huset blir mønehøyden på den siden over 13 meter, sier Arne Johannessen

- Det ruver

Han bor i et av nabohusene og er en av flere naboer som hele tiden har ment at huset ikke passet inn på tomten.

— Det ruver altfor mye i forhold til nabohusene, og det tar utsikt og sol.

Dette ble tatt opp i merknaden til kommunen allerede da det ble søkt om rammetillatelse i 2000.

— Vi ble fortalt av representanter fra kommunen at mønehøyden på det gjenreiste huset ikke skulle være høyere enn inngangspartiet på det eksisterende hus på eiendommen. Dette viste seg ikke å være riktig.

Han bekrefter at naboene først reagerte da huset fremsto i sin fulle høyde. Han mener det skyldes misvisende sakspapirer.

— Vi har aldri brydd oss om huset var 30 cm eller 60 cm for høyt, som kommunen har vært opptatt av. Hovedproblemet er at høyden på huset er målt fra toppen av kjellermuren og ikke nederst på denne.

Johannessen sier fire år med ubehagelig korrespondanse kunne vært unngått dersom byggesaksetaten hadde kontrollert at nabovarselet var i samsvar med rammetillatelsen.

Begrepsforvirring

Han mener kommunen og Fylkesmannen driver begrepsforvirring.

— De skriver om en grunnmur, som om muren står under bakken. Det det er snakk om, er en høy kjellermur.

Naboene mener også den svært lange byggeperioden har vært til belastning.

— Byggeperioden har nå vart siden 2004. Dette er lang tid med støyende arbeid, blafrende presenninger og et ruvende bygg under oppføring, sier Johannessen.

Naboene forstår heller ikke at det var mulig å gi dispensasjon fra reguleringsplanen.

— Reguleringsplanen setter en maksimal mønehøyde på ti meter. Dette bygget er vesentlig høyere.