I flere måneder har Linn Berit Lyngstad hatt et ønske om å bygge to altaner på rekkehuset i Hallskaret. Planene har imidlertid ikke latt seg realisere på grunn av avslag fra kommunen. En avgjørelse som for huseieren er tatt på uforståelig grunnlag.

— Alle naboene var glade for at vi skulle bygge ut, slik at rekkehuset kunne se mer helhetlig ut. For etter at naboen fikk tillatelse til å bygge ut altaner i 2003, har det ikke sett sånn ut, sier Lyngstad.

Det synspunktet deler derimot ikke byggesaksavdelingen i Bergen kommune. Avslag nummer to har nylig ankommet i posten, med konklusjon om at påbygget «kan skape presedens med et arkitektonisk uttrykk som vi mener er uheldig for det i utgangspunktet enkle arkitektoniske uttrykket».

- Det er fortvilende

Fra før har avslaget vært begrunnet med at «rekkehuset vil fremstå som uharmonisk» på grunn av påbygget.

Ifølge tegningene er det snakk om å utvide en altan med 0,8 meter og i tillegg bygge en annen som skal være 18 kvadratmeter.

— Det er fortvilende når man følger det som er av regelverk, og likevel ikke får gjennomslag. Kommunen mener det vil føre til mindre harmoni, men det er jo det motsatte, mener Lyngstad, som hevder lovverket er fulgt for den ønskede påbyggingen.

Klager trolig igjen

Hun er nå usikker på hva de skal gjøre videre for å få drømmealtanen realisert. En ny klage blir likevel trolig resultatet, selv om to avslag allerede er mottatt.

— Vi mener at er man innenfor regelverket, så må det være mulig å få godkjent. Men det vi er mest fortvilet over, er at saksbehandling kan foregå på denne måten, sier Lyngstad.

- Mange syn på en slik sak

Byggesakssjef i Bergen kommune, Petter Wiberg, sier til BT at det blant annet er kommunens arkitekter som har gjort vurderingen av forandringene Lyngstad ønsker å gjennomføre.

Han har forståelse for at ikke alle vil være enige i konklusjonen, men mener likevel kommunen har behandlet saken riktig.

— Man kan selvsagt diskutere det, og det ser vi i lignende saker. Det vil være mange syn på en slik sak. Om vi får en klage på dette vedtaket, vil vi vurdere problemstillingen på nytt, forklarer Wiberg.

Kan ligge i grenseland

Han forteller også at regelverket ble endret i 2010, og at dette er årsaken til at naboens påbygg ikke lenger kan brukes som sammenligningsgrunnlag.

Det kan godt være at dette er en sak som ligger i grenseland

Byggesakssjef Petter Wiberg

Det er likevel kun detaljer som gjør at søknaden får avslag, deriblant endringene i lysforholdene en av altanene vil føre til på et soverom. Han vil derfor ikke konkludere med hva som vil skje ved en eventuelt ny klage.

— Med unntak av lysforholdene er søknaden innenfor. Vi vil ta det opp til behandling igjen ved en klage. Da må vi foreta en nøye vurdering. Det kan godt være at dette er en sak som ligger i grenseland, sier Wiberg.

Tips om liknende saker? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post