– Jeg er ganske oppbrakt etter å ha lest BTs omtale av utbyggingen i strandsonen i Nordvik, sier en av hyttenaboene i Nordvik.

Så sent som denne måneden fikk hun og mannen avslag fra byggesaksavdelingen på en søknad om å utvide hytten med 40 kvadratmeter. Hytten ligger i det samme området som hytten byråd Lisbeth Iversen tegnet.

85 meter fra sjøen

Fredag kunne Bergens Tidende fortelle om Jan-Gunnar Furu som i fjor søkte om å få utvide hytten. Han fikk også avslag fra byggesaksavdelingen. I klagen på avslaget viste han til Iversens kunde, som med en hytte beliggende atskillig nærmere sjøen fikk lov av byggesaksavdelingen til å utvide.

En soleklar forskjellsbehandling, mente Furu, noe både byggesaksavdelingen og byrådet i ettertid måtte gi Furu rett i. Også den andre naboen mener seg forskjellsbehandlet.

– Til overmål ligger ikke vår hytte helt i strandkanten. Den ligger 85 meter fra sjøen.

Familien har lenge ønsket å utvide den gamle og nedslitte hytten fra 1950. Den er på 42 kvadratmeter og tanken var å doble arealet.

Normal hyttestørrelse

– Første gang dette ble tatt opp med saksbehandler på byggesaksavdelingen, var mitt inntrykk at dette skulle gå bra. Riktignok er det snakk om en vesentlig utvidelse, men hytten ville uansett ikke bli større enn drøye 80 kvadratmeter. I dag er det en ganske normal hyttestørrelse.

Hun har som sin nabo nede ved sjøkanten også et naust. Det er på beskjedne ti kvadratmeter, og uten noe loft, slik naboen har bygget.

– Vi har ingen planer om å utvide naustet. Der får vi plass til oselveren vår og trenger ikke noe mer.

– Hva gjør dere nå?

– Det kan være vi klager, slik at saken kan komme til politisk behandling, men det kan også være vi nøyer oss med en litt mer beskjeden utvidelse, sier hytteeieren.

Hun synes det er urovekkende at saker som er bortimot like og som ligger i det samme området, kan få så ulik behandling i byggesaksavdelingen.

Avhenger av saksbehandler

Det synes også advokat Per Magne Kristiansen. Han representerer Jostein Nordvik som i fem år har ventet på at søknaden om å bygge hus skal bli ferdigbehandlet.

Nordvik fikk avslag på søknaden hos byggesaksavdelingen, men har fått ja fra komité for miljø— og byutvikling. Nå venter han bare på at klagen fra Fylkesmannen i Hordaland skal behandles ferdig hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

– Nordvik opplever at naboer i det samme strøket og i helt parallelle saker får sine byggesøknader behandlet på noen måneder. Det er litt av et tankekors.

– Hva tror du dette skyldes?

– Det er helt åpenbart at saksbehandlerne vektlegger ulike ting. I utgangspunktet skal de jo ikke det. Regelverket er det samme, og skjønnsutøvelsen skal heller ikke være ulik fra sak til sak. Like søknader skal i utgangspunktet behandles likt.

– Hva kan da være årsaken til forskjellsbehandlingen?

– Da må det ha å gjøre med hvem som søker og hvem som behandler søknaden.

– Hva mener du med det?

– Det må det være opp til den enkelte å spekulere i, sier Per Magne Kristiansen.

Han håper det nå kan ryddes opp i den kommunale saksbehandlingen slik at den enkelte søker vektes og vurderes likt.