På eiendommen til Jan H. Müller i Nordre Krabbedalen er det bygd i flere omganger. Høye betongmurer må til i det bratte terrenget rundt Kjøkkelvik – og de har Müller bygd flere av. De fleste uten godkjenning.

  • På en godkjent, eksisterende mur har Müller bygget en ekstra meter – uten lov.
  • Tilkomstveien til huset er ifølge kommuen ikke godkjent. Veien er også ulovlig bratt.
  • I forbindelse med veien er det ført opp flere murer ulovlig.
  • Bak huset sitt har Müller ifølge kommunen drevet ulovlig sprengingsarbeid.
  • Murer i tilknytning til en terrasse er oppført ulovlig

. – Uhyre sjelden

– Det er ikke ofte vi ser slike saker. Bare noen få lar være å stoppe, sier Sissel Budal. Hun leder Bergen kommunes tilsynsavdeling for byggesaker.

I den siste av de tre stoppordrene skriver kommunen at de vil be politiet om hjelp dersom Müller ikke stopper arbeidet.

– Det er uhyre sjelden vi gjør dette, sier Budal. Det til tross for at problemer med byggesaker bare øker. Som BT skrev mandag, hadde tilsynsavdelingen til og med august i år 249 saker. Det er over en dobling i forhold til hele 2006.

Oppmurt på ferie

For naboene Laila Grundtvig og John Flåm kokte problemene over for et par måneder siden. De har nå den forhøyede muren som utsikt fra kjøkkenvinduet.

Müller søkte om å få bygge en mur på tre meter, men måtte nøye sg med to. I dag er deler av muren likevel tre meter.

– Da vi kom tilbake fra ferie, var plutselig den nye muren der. Den er attpåtil laget som skikkelig hastverksarbeid.

Laila Grundtvig er fortvilt over situasjonen.

Kommunen reagerer også på at tilførselsveien til Müllers eiendom er for bratt. Grundtvig frykter at is skal gjøre livet farlig.

– Det går barn her og det er ingen stoppmuligheter. Kommer man ned denne veien i fart, kan det gå ille, sier hun.

Høvik, Tor