I dag sendte de ut forslag om avvikling av skolen på høring. Meningen er at det skal tas en avgjørelse i bystyret før sommeren. Nedleggelsen ønsker de skal skje august 2015.

Snuoperasjonen skjer etter at Fylkesmannen slo fast at flyttingen av elever fra Skinstø til Haukedalen skole har vært ulovlig.

Skolebyråd Harald Victor Hove (H) sier at Fylkesmannens vedtak ikke gir kommunen noe annet alternativ enn å avklare situasjonen før sommeren.

— Vi er nødt til å gjøre et vedtak som sikrer at alle barna får et likeverdig tilbud. Etter min mening er Skinstø og Haukedalen fortsatt én skole, der ressursene fordeles forskjellig. Det blir krevende om det skal være sånn at rektor på en skole ikke har mulighet til å bestemme hvor ulike klasser skal holde til, sier Hove.

Lang konflikt

Historien om Skinstø og Haukedalen skole går langt tilbake. Skinstø ble foreslått nedlagt, men på seinvinteren 2011 ble forslaget trukket. I fjor vår startet diskusjonen igjen da Truls Larsen, som er rektor for både Skinstø og Haukedalen skole, sendte ut brev om at 3. og 4. klasse ville bli samlet på Haukedalen. Til grunn for avgjørelsen lå det da at Skinstø og Haukedalen ble regnet for å være to avdelinger ved én skole, og at rektor derfor kunne flytte, og slå sammen klasser.

Foreldrene reagerte på det de mente var en «sniknedleggelse».

Forrige uke kom saken opp igjen, da Fylkesmannen, etter behandling av flere klagesaker, vedtok at rektors avgjørelse om å flytte klasser var

ulovlig. Fylkesmannen mener Skinstø og Haukedalen er å regne for to skoler.

Bygget er anbefalt revet

Begrunnelsen for å ville flytte elever fra Skinstø til Haukedalen har vært at alle elevene ved skolene skulle få samme forhold, med tanke på klassestørrelse, lærertetthet, tilgang på utstyr og spesialrom.

I tillegg er lokalene til Skinstø skole anbefalet revet i en tilstandsrapport. Dette ligger også bak ønsket til byrådet om å nå avvikle hele driften ved skolen.

Planen til byrådet var å diskutere dette i forbindelse med debatten om ny skolebruksplan for hele Bergen, som kommer neste år.

— Men nå er det helt uholdbart å gå inn i et nytt skoleår og ikke være kommet lenger i denne saken enn vi var i fjor vår, sier han.

For kort frist

I BT torsdag, tok mor Eli Klingsheim ved Haukedalen skole til orde for at det er riktig å legge ned Skinstø-skolen. Hun mener at elevene der bruker uforholdsmessig mye av ressursene til den samlede elevgruppen på de to skolene, og skriver at elevene på Haukedalen må dele på kostnadene for at en liten gruppe elever skal gå på en grendeskole med mindre klasser.

Mor Jannicke Igland som har to barn på Skinstø skole, har et annet syn på saken, og vil kjempe imot nedlegging.

— Det som kommer til å skje nå er at vi får lavere voksentetthet både på skolen og SFO. Det vil bli to, ikke tre, parallellklasser på hvert trinn. Det er sikkert bra for rektor og ledelsen, men ikke for barna, sier Igland.

Igland reagerer på at saken har en høringsfrist på tre uker.

— Det er en veldig kort frist, synes vi. Det sto i høringsbrevet at det er fordi saken er så grundig belyst fra før, men det føler jeg ikke den er. Jeg forstår at politikerne vil bli ferdige med saken, men det viktigste er å få en riktig avgjørelse, ikke en rask en, sier Igland.

Hun sier foreldrene ved Skinstø nå vil samle seg for å diskutere hva de skal gjøre.

— Men jeg har en følelse av at politikerne har bestemt seg, og at det ikke er så mye vi kan gjøre, sier Igland.

Polarisert miljø

Skolebyråd Hove forstår frustrasjonen til foreldre, men peker også på at det er foreldre som Eli Klingsheim på Haukedalen, som ønsker at de to skolene skal slås sammen.

— Skolemiljøet risikerer å bli svært polarisert, og frustrasjon preger nok denne skolen i all for stor grad. Det er ikke heldig. Nå handler det ikke om hvem som vinner gjennom, men hvordan man sikrer at man får et skolemiljø der man er enige om hvordan man jobber og hva som er riktig, sier han.

Han mener det er forsvarlig å ha høringsfrist på tre uker.

— Vi skal høre på foreldre, ansatte og andre. Men vi har dårlig tid nå, fordi fylkesmannen har gitt oss en melding vi ikke var forberedt på i det hele tatt, sier Hove.