NSB legger nemlig om rutene på Bergensbanen, og det innebærer både nye avgangstider og ikke minst lengre reisetid på en del avganger.

Verst rammet er ettermiddagstoget fra Oslo til Bergen. I dag er det NSBs raskeste tilbud mellom byene, med en reisetid på seks timer og 26 minutter. Fra 9. desemper er reisetiden seks timer og 52 minutter — med andre ord en økning på 26 minutter!

Saktere enn i 1975

- Hvordan er det mulig, salgs- og markedansvarlig for Bergensbanen, Henning Lirhus?

— Det er fast at vi har en ruteendring i desember hvert år. Denne gangen foregår det en stor omlegging av rutesystemet på østlandsområdet som medfører økt frekvens der. Det har lenge vært etterlyst. I tillegg har vi tilpasset vår frekvens mellom Bergen - Voss for å legge til rette for flere avganger der i fremtiden. Konsekvensen er at en del av togene som går mellom Bergen og Oslo får litt lenger kjøretid, noen litt kortere, svarer Lirhus.

Raskeste tog mellom Bergen og Oslo blir nå morgentoget fra Bergen, med seks timer og 29 minutter. Det blir faktisk fem minutter raskere etter ruteomleggingen, mens ettermiddagstoget fra Bergen vil bruke elleve minutter lengre tid.

Det hører med til historien at ekspresstoget brukte litt over seks timer mellom Bergen og Oslo midt på 70-tallet - for 35 år siden. Siden har det gått feil vei.

— Hvorfor klarer dere ikke å kjøre alle togene på seks og en halv time, Lirhus?

— Vi driver en en enkeltsporet jernbane. Da må togene møtes på stasjonene for å krysse hverandre. Når vi får flere avganger rundt Oslo og Bergen, betyr det at krysningene må skje på andre tidspunkt og tilpasset det nye ruteopplegget. Slik blir det til vi får flere krysningsspor.

Kutter og flytter avganger

Trofaste jernbanepassasjerer vil legge merke til flere endringer på de nye rutene.

De såkalte dagtogene, som hittil har forlatt Bergen stasjon klokken 10.28 og Oslo S klokken 10.37, blir forskjøvet til senere på dagen. Avgang blir nå rundt klokken 12 både fra Bergen og Oslo.

— Da får vi jevnere avstand mellom avgangene våre. Det blir rundt fire timer mellom hver avgang. Slik tror vi at vi dekker flere behov, sier Lirhus.

På fredager og søndager har det gått et ekstra ettermiddagstog mellom Bergen og Oslo, med avgang 14.58. Det skal nå stanse på Ål.

— Vi ser at de fleste av passasjerene skal opp på fjellet, og at vi klarer oss med én avgang som går helt til Oslo, sier Lirhus.