• Naturlig å starte i Arna, sier prosjektleder.

Både Jernbaneverket og Statens vegvesen ønsker nye tog— og biltunneler i fjellet mellom Arna og Trengereid/Vaksdal, skriver Bygdanytt. Blant forslagene en ny, stor tunnel.

Første gang

Onsdag gikk det et større jordras ved Risnestunnelen. Ifølge BTs oversikt er detførste gang det går et ras på akkurat dette stedet. I Trengereiddalen noen hundre meter sørøst gikk det imidlertid et ras senhøsten 2007.

— Dette er et klassisk eksempel på hvor fort trafikken blir lammet når noe skjer, sier Kjell Kvåle i Statens vegvesen, som er prosjektleder i vegvesenet i arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) for strekningen Arna-Voss.- Dagens E16 har kapasitetsproblemer. I Indre Arna ligger årsdøgntrafikken opp mot 14.000 biler, og det ville krevd en firefeltsvei om vi skulle bygget den i dag. Strekningen er også ulykkesbelastet og utsatt for ras, som vi har sett denne uken. Vi ønsker å få trafikken inn i to løp, og med to felt i hvert løp, sier han.

Kvåle mener det er naturlig å starte i Arna, og sier at utbedringene står høyt på prioriteringslisten.

130 år gammel trasé

Jernbaneverket er også bekymret. De sliter med deler av en 130 år gammel trasé som ikke er bygget for dagens drift.

- Enkelte steder må vi helt ned i 30 kilometer i timen, opplyser regional plan- og utviklingsdirektør i Jernbaneverket, Lars Christian Stendal, til Bygdanytt.

Utredningen ventes å være ferdig i begynnelsen av 2014. Så skal dokumentet til Samferdselsdepartementet for kvalitetssikring. Det kan ta opp i mot ett år, ifølge Jernbaneverket. Til slutt skal politkerne bestemme hvilken løsning det blir.

Diskuter saken under:

VARSLET RAS: Jordskredvarslingen til NVE ble lansert 21. oktober i år. Det første jordskredvarslet de meldte var for regionen rundt Hordaland, og kom klokken 11 tirsdag. - Gult betyr moderat fare. Det var helt i grenseland til ingen fare, men på grunn av de store nedbørsmengdene valgte vi å varsle, sier Graziella Devoli, geolog og jordskredvakt ved jordskredvarslingen til NVE
SKJERMDUMP VARSOM.NO