• Vi er store nok, sier Terje Søviknes. Er du enig?

Frp og Høyre går i kommunebudsjettet i for 2010 inn for å søke bystatus for Osøyro. Men først skal det nok krangles litt i kommunen.

— Vi vil synliggjøre Osøyro som et regionsenter for bjørnefjordsområdet, sier Søviknes.

Bygd og by Frp-ordføreren ser for seg en opphetet debatt om bystatusen.

— Det er jo ikke uproblematisk å søke bystatus, så dette skal bli gjenstand for en god og skikkelig diskusjon. Osingene har alltid knyttet sin identitet til det å komme fra bygden. Oss mot storbyen Bergen.

Søviknes tror det er viktig for den videre utviklingen i kommunen at det legges til rette for urbanisering.

— Vi ligger allerede helt i tetsjiktet når det gjelder folkevekst i Norge, med 400–500 nye innbyggere hvert år.

Motoren Han mener nye E39, med firefelts motorvei, kan bli motoren som hjelper Osøyro til å bli en småby.

En rapport fra Business Region Bergen pekte nylig ut Osøyro som et naturlig sentrum sør for Bergen. Knarvik (nord) og Straume (vest) ble trukket frem som andre tettsteder med bypotensial.

Frp-ordføreren mener Bergen trenger tyngdepunkter i distriktet.

— Men Knarvik er jo bare et utvidet kjøpesenter og Straume en by som skal bygges fra scratch. Jeg tror Os er bedre egnet til å bli et viktig knutepunkt.

Fjordby Han nevner også at det finnes praktiske grunner for å søke bystatus.

— På Kyststamvegen mellom Bergen og Stavanger er ikke Os skiltet i hele tatt. Det er til gjengjeld Leirvik, som har bystatus.

Søviknes er opptatt av å bygge opp statusen til kommunen. Derfor skal «Fjordbyen Os» nå lanseres som begrep.

— Utbyggingen av Oseana kunst- og kultursenter og sjøfrontprosjektet med boliger og havn vil gi Osøyro et løft, sier Søviknes.

Bør Osøyro bli by? Si din mening her.