Byråd Lisbeth Iversen (KrF) har skrevet til Askøy kommune med beskjed om at byrådet vil foreslå å sette av 100.000 kroner til aksjekapital i det planlagte selskapet Sambandet Vest AS.

Forslaget skal etter planen behandles av Bergen bystyre i mars.

— Kjempegreier

Sambandet Vest skal eies av de berørte kommuner i Mid- og Nordhordland. Hovedmålet er å få til et tverrsamband fra Øygarden til Nordhordland, via Askøy.

Selskapet ble vedtatt opprettet av Askøy kommunestyre allerede i juli 2008. Det tok med andre ord nesten to år før Bergen kom med.

— Dette er kjempegreier. Jeg er glad for at Bergen nå blir med, sier ordfører Knut Hanselmann (Frp) i Askøy.

— Miljømessig er det Bergen som får den beste effekten ved at tungtrafikken fra CCB, Sture og andre bedrifter på Sotra og i Øygarden, kan kjøre utenom Bergen, sier han.

Ferge og tunnel

Askøy formannskap utnevnte tirsdag Kjell Kristensen og Torill Vebenstad som sine representanter i styret til Sambandet Vest. Kristensen har lenge vært forkjemper for tverrsambandstanken.

— Styret får i oppdrag å utarbeide reguleringsplan og regne på økonomien i prosjektet, sier Hanselmann.

Det er snakk om ferge fra Øygarden til Askøy og tunnel videre til Meland.

Hva synes du om prosjektet? Vil du betale for det? Si din mening!