Mette Valle har handlet klær raskt. Hun har nemlig ingen klær, forteller hun. De ligger igjen på Utøya.

— Livet er rart, fryktelig rart, sier hun.

I dag skal hun og familien i møte med kommunelegen i Lindås. Nå blir det opp til hver enkelt kommune å ta vare på de overlevende og pårørende etter tragedien på Utøya. Neste torsdag er det siste møte med kriseteamet fra Senter for krisepsykologi.

20-åringen synes det er vanskelig å vite hvilke behov for støtte hun kommer til å ha videre.

— Akkurat nå klarer jeg meg. Jeg vet at jeg må sove og spise for å fungere. Det gjør jeg, men samtidig skjer det så mye hele tiden at jeg ikke får tid til å tenke. Jeg vet ikke hva som skjer når jeg begynner å tenke, sier hun.

Helse Bergen er parat

Bergen kommune vil ta over ansvaret for videre oppfølging og behandling av de overlevende fra Bergen. Valle blir selv fulgt opp av Lindås kommune.

Også Helse Bergen står klar med en rekke spesialister innen traumebehandling og kriseterapi som kan bistå i det øyeblikket kommunene trenger dem. Helse Bergen vil bistå alle fylkets 22 kommuner dersom det er behov for det.

— Vi skal gjøre alt vi kan for å stille de ressursene det blir behov for til rådighet, og kalle inn ekstra mannskap når det blir nødvendig. Det er de første ukene og månedene som legger grobunn for det senere livet til disse ungdommene, sier viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad i Helse Bergen.

Faugstad holder tett kontakt med psykolog Atle Dyregrov ved Senter for krisepsykologi, som har ansvaret for Bergen kommunes kriseteam. Helse Bergen tilbyr blant annet ekspertise innen akutt krisepsykiatri, aktivt oppsøkende behandlingsteam, psykologer og psykiatere ved distriktspsykiatriske sentre (DPS).

— Vi skal ikke ha noen begrensninger på dette, og det skal heller ikke gå utover de andre pasientene, sier Faugstad.

- God oppfølging

Da Valle kom hjem til Bergen lørdag, ble hun og de andre ungdommene møtt av et kriseteam.

— Det har vært god oppfølging. Vi har fått nummeret til folk i teamet, hvis vi trenger noen å snakke med. Samtidig har partikontoret stått åpent hver dag, sier hun.

Her har hun møtt andre overlevende, pårørende og partikolleger. De har samlet seg i sorgen, delt tårer og historier.

— I går spilte vi spill. Det er viktig å gjøre noen vanlige ting også, sier hun.

Pappa Sveinung Valle, fylkesleder for Arbeiderpartiet, tror også at de pårørende trenger noen å snakke med.

— Det viktigste er å få snakket i gjennom det som har skjedd og diskutere hvordan vi skal stille opp for ungdommene videre, sier han.

Store kontraster

Telefonen kom tidlig fra kommunen. Han tror de kan være en god ressurs for familien videre. Særlig i de kommende ukene hvor det kommer begravelser og andre ting som ripper opp i de vonde minnene.

Mette skal hjem til familien og slappe av. Fra marerittet på Utøya til stuen hjemme. Det er store kontraster, men hun er klar til å jobbe seg i gjennom de vonde opplevelsene og sorgen.

— Jeg skal bearbeide det som har skjedd, for jeg vil fortsette livet. Jeg vil ikke at det skal prege hele hverdagen min, selv om minnene og bildene alltid vil være der, sier hun.

Hun tror nok mange på sikt vil få reaksjoner knyttet til hendelsen.

— Når ikke alt handler om Utøya lenger, får nok mange mer tid til å tenke. Da er det viktig at det er et tilbud der, sier hun.