Tidligere i dag skrev bt.no at Helsevernetaten har slått fast at den gamle gymsalen ikke bør brukes. På tross av det har cirka 250 elever ved skolen hatt gym der hver uke. Men nå er det slutt på det.

— Den skal stenges fra i morgen. Tilsynsrapporten er utgangspunktet for dette, sier rektor Jan Hetterud ved Kirkevoll skole.

- Utfordrende

- Hva synes du om det?

— Det blir utfordrende for oss. Vi må improvisere undervisning, og bestemme hva vi skal gjøre på kort sikt. Men det positive er at kommunen tar tak i saken. Vi skal ha møte over nyttår og bestemme hva vi skal gjøre på kort og lang tid, sier rektoren.

Han synes det er positivt at noe skjer. Tidligere i høst sendte han brev om sin bekymring for gymsalen til Byantikvaren. Resten av skolen ble rehabilitert i 2000, men ikke den gamle gymsalen.

Stenges umiddelbart

Skolen har også en nyere gymsal, men der er det ikke plass til alle elevene ved skolen, ifølge rektor.

Kommunaldirektør Rune Haugsdal har besluttet å stenge det gamle gymbygget på Kirkevoll skole. Stengningen vil skje med virkning fra i morgen tidlig, ifølge Bergen kommunes nettsider. Bakgrunnen for stengningen er tilsynsrapporten fra Etat for helsetjenester.

  • Vi stenger dette bygget fordi vi ikke skal bruke lokaler hvor det er risiko for at noen kan komme til skade ved å oppholde seg der, sier kommunaldirektør Rune Haugsdal i en pressemelding.

Skal ha utegym

Byrådsavdeling for barnehage og skole vil om kort tid ha et møte med skolens ledelse for å legge en plan for elevenes gymnastikk fremover. Siden elevene snart skal ta juleferie, vil de ha gym— og turaktiviteter utendørs de siste gymtimene før jul.

Det er foreløpig ikke avklart hva som skal skje med den gamle gymsalen. Rektor mener den bør bevares. Kommunen er i sluttfasen med å gjennomføre en kartlegging av bygningsmessig tilstand, og det er om kort tid ventet en rapport om tilstanden.

  • Hva vi kommer til å gjøre med det gamle gymbygget og andre deler av Kirkevoll skole kommer vi til å beslutte når denne rapporten foreligger, og vi har utarbeidet en tiltaksplan for hva som må gjøres med bygningsmassen, sier Haugsdal.