Hjorten trives så godt blant rørledninger, veier, produkttanker og tekniske installasjoner inne på terminalområdet, at bestanden innenfor gjerdene har vokst jevnt de siste årene. Nå er det blitt så mange dyr at det blir for lite beite for dem.

Jakten er del av et prosjekt som ledes av Norges fremste hjorteforsker, professor Rolf Langvatn. Han har tidligere fortalt til Bergens Tidende at 120 hjort har fast tilhold på terminalområdet. Langvatn mener at det bør felles 125 hjort i løpet av de neste tre årene. Han mener bestanden bør holdes i sjakk på et nivå av mellom 30 og 50 dyr.

Den spesielle hjortejakten skal savne sidestykke i Norge. Selvsagt er det stor risiko forbundet med å la noen skyte med rifle inne på et så sensitivt anlegg som et oljeraffineri. Til å skyte dyrene er derfor to erfarne hjortejegere håndplukket blant de ansatte på terminalen. De to jegerne skal sørge for at fellingen av dyrene skjer på en human måte, og at det skjer uten risiko for ansatte og installasjoner.

Informasjonssjef Kåre Ness ved Statoil Mongstad forteller at et mobilt feltslakteri i går ble montert på terminalområdet. Samtidig gjennomgikk de to jegerne et spesielt tilpasset sikkerhetskurs. Trolig faller de første dyrene i dag.

— Hva vil skje med de mange tonn med hjortekjøtt?

— Jeg kan forsikre at ingen ansatte her på basen på denne måten får billig hjortekjøtt, sier Ness.

Etter det BT erfarer, vil kjøttet bli kontrollert av veterinær og solgt gjennom ordinære salgskanaler. Inntektene vil tilfalle den lokale viltforvaltningen.

Ørjan Deisz (arkiv)