På svaberget sitter en sjøfugl helt stille i den bitende vinden. Vingene er svarte og glinsende av olje.

Nina Jensen fra Verdens Naturfond, WWF, nærmer seg sakte. Akkurat i det hun skal gripe tak i fuglen, flakser den litt bortover, nok til å havne i sjøen og utenfor rekkevidde.

— Vi trenger håver, flere båter og mer ekspertise for å få dette til. Selv om vi ser en god del oljeskadd fugl, har det ikke vært så lett å hjelpe dem til nå, sier Jensen.

Da hun litt senere skulle hente en hunn-and som var tatt på land med oljeskader, viste det seg at den var død.

Mattilsynet har oppfordret folk til å avlive skadet fugl. Det mener Stein Byrkjedal, som jobber i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland, er for tidlig.

— Det er mulig å rehabilitere oljeskadd sjøfugl, men det krever kompetanse og store ressurser. Vi har et miljø som fikk erfaring etter Rocknes-ulykken, og håper å kunne benytte dem, sier Byrkjedal til BTV.

Får fuglemottak

WWF var i går i ferd med å forberede et mottak for oljeskadd fugl ved tinnfabrikken på Kremmerholmen. Der skal fuglene få et varmt lokale, få næring og gis kull mot forgiftning. Etter et par dagers stabilisering kan de vaskes for olje.

— Vi oppfordrer folk til å plassere fuglene på et håndkle i en pappkasse med luftehull. Så kan de levere dem til oss, sier Jensen.

BT så flere oljeskadde fugler på Fedje i går. Problemet var at de satt på holmer og skjær som ikke var lett tilgjengelige. Men også i lyngen på land ble det observert ærfugl som var sterkt tilgriset.

— Hovedoppgaven vår er å rense strendene og hindre at flere fugler får olje på seg. Men når vi ser tilsølte fugler, vil vi selvsagt hjelpe til med å ta vare på dem. Derfor er veldig glade for at vi nå får kyndig hjelp til det, sier Jensen.

En av de kyndige er biolog Karen Tvedt. Hun er ekspert på fugler og bidro til å vaske fugler etter Rocknes-havariet i 2004. Den gang ble 131 fugler vasket.

— Men da kom vi senere i gang, slik at mange var døde allerede. Av dem som ble vasket og sluppet løs, tyder alt på at det var en høy overlevelsesprosent, sier Tvedt.

Planen er at selve vaskingen skal foregå ved et mottak i Øygarden. Inntil da skal oljeskadd fugl oppbevares i kartonger på Fedje.

Tusenvis rammet

På oppdrag av Kystverket prøvde ornitologer søndag og mandag å få oversikt over omfanget av fugletragedien.

Av 3500 fugl som ble observert langs Øygarden og Herdla, var 400 tilgriset med olje. Kystverket regner derfor med at minst tusen fugler er rammet. Trolig er tallet atskillig høyere. På grunn av det dårlige været har det ikke vært mulig å kartlegge selve Fedje.

— Trolig er det også store mørketall. Mange fugler med oljesøl har antakelig sunket. Det er dessuten vanskelig å se om fugl som svømmer er skadet, sier Tvedt.