Fra Hordviktunnelen og nordover til Nordhordlandsbrua skal det bygges midtrekkverk. I Hordviktunnelen og sørover til Steinestøkrysset skal det bygges forsterket midtoppmerkning, også kalt rumlefelt. På hele strekningen blir midtfeltet utvidet fra en halv til én meter.

— Det kreves en viss veibredde for å kunne lage disse midtdelerne. På nordsiden av tunnelen er det plass til midtrekkverk, i tunnelen og videre sørover er det valgt rumlefelt, sier Arnljot Jordal i Statens vegvesen.

Arbeidet begynner natt til onsdag denne uken og vil pågå på nattestid fra klokken 22.00 til 05.30 natt til hverdager, med pause i helgene.

To omkom i sommer

Tiltakene kommer etter en sommer med flere alvorlige ulykker på veien:

MANGE ULYKKER: Kartet viser ulykker med personskade på E39 fra Steinestøkrysset til Nordhordlandsbrua.
STATENS VEGVESENS ULYKKESKART

— Tiltakene er basert på ulykkesstatistikken, spesielt på strekningen fra Steinestøkrysset og nordover. Det er stor trafikkmengde på E39, så det blir mye nattearbeid, sier Trond Hollekim, senioringeniør i seksjon for plan og forvaltning i Statens vegvesen.Jordal opplyser at det vil ta omtrent to måneder, frem til midten av november, å bli ferdig.

I denne perioden blir redusert fremkommelighet fra Steinestøkrysset til Nordhordlandsbrua. Det blir kolonnekjøring forbi områdene der Vegvesenet holder på, og fartsgrensen settes ned til 50 kilometer i timen.

Ber bilister vise hensyn

Arbeidet på strekningen er delt inn i tre faser.

— Først skal det jobbes på strekningen nord for Hordviktunnelen. Dette er delt inn to faser. Tredje fase er strekket sør for Hordviktunnelen. Av hensyn til trafikken er det ikke praktisk mulig å jobbe på hele strekningen samtidig, sier byggeleder Inge-Andre Håkull, som ber bilister vise hensyn når de passerer anleggsområdet.

På sikt har Vegvesenet planer om midtdeler også på E39 nord for Nordhordlandsbrua, samt en helt ny E39 i Åsane i to tunneler fra Nordhordlandsbrua til Åsane Senter.