I dag vil politikerne i opplærings— og helseutvalet ta stilling til om Hordaland skal innføre elevevaluering av lærere. Noe liknende er det bare få enkeltskoler her i landet som praktiserer.

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen mener elevenes dom kun skal brukes internt på skolene. For eksempel som et hjelpemiddel for den enkelte lærer eller i medarbeidersamtaler.

Leder i opplæringsutvalet, Frps Roald Stenseide, mener opplegget til fylkesrådmannen er greit som et første steg. Men på sikt ønsker Stenseide at elevenes dom blir offentliggjort, slik at ungdommene kjenner kvaliteten på lærerne ved skolen før de søker seg dit.

— På sikt må det bli slik at skolene kan sammenliknes, sier Stenseide til BT.

Fylkesrådmannen mener at hans medarbeidere ikke trenger å kjenne resultatene av elevevalueringene. Nasjonale prøver, karakterstatistikk og andre undersøkelser gjør at skoleeieren i Lars Hillesgate vet nok om forholdene ved den enkelte skole.

Dessuten, hvis elevevalueringene bare brukes internt, trenger ikke fylket installere nytt dataverktøy for å gjennomføre nyordningen.

Fylket har utarbeidet et omfattende forslag til evalueringsskjema. Skolene står fritt til å bruke det over seks sider lange forslaget eller sy sammen sitt eget skjema. Men pålegget er uansett klart: Skolene oppfordres til å gjennomføre evalueringer av lærerne.

Her er eksempel på hvordan lærerne skal bedømmes:

  • Kan de faget sitt?
  • Kommer de presist og forberedt til timen?
  • Klarer de å motivere deg og undervise etter dine forutsetninger?
  • Er undervisningen for lite eller for mye variert?Les hele evalueringsskjemaet her!