Statnett varsler at arbeidet går inn i en ny fase fra 2. mai. I løpet av uken kommer flere mastebyggere fra det kroatiske selskapet Dalekova. Når alle er på plass, teller arbeidsstyrken rundt 80 personer. Da kan arbeidet begynne flere steder samtidig, opplyser Statnetts prosjektleder, Steinar Bygdås.

Det betyr at arbeidet starter i de kommunene der motstanden er sterkest.

Motstanden har vært inne i en dødperiode etter skuffelsen over at regjeringen gjorde det endelige vedtaket om bygging i mars. Men aktivitetsleder Håvard Gjerde i Hardangeraksjonen forsikrer at engasjementet er på vei opp.

Ny organisasjon

Nå er det Hardangeraksjonen som samler og kanaliserer motstanden mot mastebyggingen i Hardanger. Den nye organisasjonen avløser Bevar Hardanger.

— Bevar Hardanger har arbeidet parlamentarisk og juridisk. Da det slo feil og regjeringen holdt fast ved luftspenn, fikk arbeidet seg en nedtur. Men nå er vi i ferd med å samle motstanden, og vi ser at det er stor aksjonsvilje. Kampen er ikke tapt. Vi vil la folks engasjement komme til uttrykk, sier Gjerde som er en av lederne i den nye organisasjonen.

Skjer i mai

Han er tilbakeholden med å si noe om hva slags aksjoner som forberedes. Det er ikke tatt stilling til om noe skal skje mandag 2. mai når anleggsarbeiderne trappes opp flere steder.

— Det er litt uklart hva som skjer akkurat 2. mai. Vi vil ikke binde oss til en bestemt dato. Vi ser ikke den dagen som avgjørende. Men det er klart at det er en ny fase når anleggsarbeidet begynner i en av Hardangerkommunene. Til nå har det pågått i Samnanger, en kommune som har sagt ja til kraftlinjen. Nå går det over i kommuner som sier nei, sier Gjerde.

Teltleir?

Det er antydet at motstanderne planlegger å bygge en teltleir i traseen der mastene skal bygges. Lederne i Hardangeraksjonen har ikke bekreftet dette eller sagt noe nærmere om hvilke former for aksjoner som diskuteres.

— Vi vet ikke mer enn det vi leser i avisen. Vi skal gjøre jobben vår, og legger til grunn at vi får arbeide i fred, sier prosjektleder Steinar Bygdås.

Da anleggsarbeidene startet på Kvamskogen i oktober i fjor, ble han møtt av demonstranter som forsinket arbeidet en dag. Etter det har anleggsvirksomheten gått uforstyrret og helt etter planen. Rundt 20 master er kommet opp fra utgangspunktet på Kvamskogen, forteller han. Arbeidet ble avbrutt en periode i vinter, men kom i gang igjen fra 1. mars.

Flere anleggssteder

Arbeidet med mastene fortsetter i retning Norheimsund. Fra mandag vil arbeidsfolkene begynne å rigge seg til flere steder langs traseen.

— Når forholdene ligger til rette, blir det oppstart i Ulvik og Granvin. Vi håper det ikke tar lang tid før vi kan begynne på flere deler av strekningen. Kommende uke skal vi få på plass utstyr og folk og drille dem i arbeidsoppgavene. Uken etter kan vi være i gang med arbeidet flere steder, sier Bygdås.

— Vår holdning til eventuelle aksjoner er den samme som den har vært hele tiden: Er det noen som vil hindre arbeidet, så trekker vi oss tilbake. Så blir det opp til myndighetene å finne løsning på eventuelle konflikter.

Skal du mobilisere? Bruk kommentarfeltet.