Neste gang du går tur på byfjellene, kan det hende du kommer i kommunens manntall over turgåere. I hvert fall hvis du skal over Landåsfjellet.

Grønn etat har nemlig anskaffet to mobile tellere for registrering av passeringer på turveier og stier.

Harde tall

Fra og med 6. november registreres antall brukere av turvei fra Indre Sædal (vannverksveien) og Helgesæter (Bjørneseths løype) til området Landåsfjellet, melder Bergen kommune.

Tellerne vil stå i dette området i en lengre periode for å få oversikt over antall brukere over tid. Bruk av stier, turveier og friluftsområder er vanligvis bare basert på antakelser. Nå ønsker kommunen å få harde tall å slå i bordet med. — Å kunne dokumentere høy bruk kan forsvare investeringer og ikke minst gi viktig informasjon knyttet til behov for vedlikehold. Det er også interessant å registrere bruk av en sti eller turvei i forkant og etter en eventuell utbedring, sier byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal.

Registrere varme

De mange som går Stoltzekleiven har blitt talt siden februar, noe som har ført til at kommunen har kunnet registrere stadig nye rekorder i turgåere og mosjonister. Målingene viser at antallet turgåere i Stoltzen har passert 376.000 på under 11 måneder.

Nå skal også andre fjell telles.

Tellerne fungerer på samme måte som teller i Stoltzekleiven, men kan flyttes rundt etter behov. De er også knyttet til samme dataløsning til tellerne, men registreringene er foreløpig ikke tilgjengelig på internett for publikum slik som i Stoltzekleiven. Løsningen består av en sensor som registrerer passeringer ved å detektere varmeutstråling. Sensoren er koblet til en telleenhet (Eco-Combo) som samler inn, lagrer og videresender data.

Data videresendes ved hjelp av GSM modem til en server (Eco-visio), der dataene samles og analyseres. Selve telleenheten drives av et batteri med levetid på 10 år.