Gravearbeidene i sentrum fortsetter, og nå er det Allehelgens gate, Småstrandgaten og Torgallmenningen som står for tur. I morgen starter arbeidet med å legge ned rør for fjernvarme, bossug, vann, avløp, strøm og tele i bakken.

– Vi har lagt vekt på å få med alle instanser som har infratsruktur i bakken. Når vi først graver i bakken vil vi ta alt på en gang, slik at vi slipper å åpne opp igjen senere, sier kommunikasjonsrådgiver Jarle Hodne i BKK.

Gravingen fører til innsnevring til to kjørefelt i Allehelgens gate mellom Christies gate og Rådhusgaten. Det blir dessuten innsnevring av utkjøringen fra Domkirkegaten mot Allehelgens gate. Rådhusgaten blir stengt for utkjøring mot Allehelgens gate.

Ferdig før jul

Når dette arbeidet er ferdig, vil graverne fortsette i retning Torgallmenningen.

– Det skal graves fra Torgallmenningen og ned til Strandkaien. Denne delen skal være ferdig i midten av november, i god tid før julehandelen, sier Hodne.

Det er viktig at gravingen fullføres til årsskiftet, for da starter arbeidet med bybanen i Kaigaten.

– Vi kan ikke ha gravearbeid i begge disse sentrumsgatene samtidig, sier Hodne

Rørene og kablene som legges ned skal dekke flere ulike behov. Fjernvarmen skal erstatte oljefyring og redusere forurensende utslipp. Bossug skal redusere avfallsproblemet og forsøplingen i bergensgatene.

Dessuten blir gamle vann— og avløpsrør fra 1880-årene byttet ut, for sikre høy vannkvalitet og redusere faren for brudd og lekkasjer.

Les mer om prosjektet på kommunens nettsider.

HER SKJER DET: Gravingen begynner i det skraverte området, og dermed må kjøremønsteret i de omkringliggende gatene endres. ILL.: BERGEN KOMMUNE
Gravingen i Vaskerelven er avsluttet. Nå står andre sentrumsgater for tur.
Sunde, Helge