Mandag 16. august blir en merkedag i kollektivtrafikken i Bergen Sør. Da kommer det et helt nytt rutenett i bydelen.

Samtidig innleder Tide en ny anbudsperiode som leverandør av busstjenestene de neste syv årene.

Hemmelighold straffes

Skyss betaler Tide ca. 150 millioner kroner i året for å stå for busstransporten i bydelen. I den nye kontrakten er det lagt inn punkter om både belønning og økonomisk straff ut fra kvaliteten Tide leverer på busstransporten.

  • Dersom Tide innstiller en avgang uten å gi beskjed til Skyss, og dette blir oppdaget, koster det selskapet 50.000 kroner.
  • Får Skyss melding om innstillingen, reduseres gebyret til 5000 kroner. Selskapet skal melde fra innen ti minutter etter at hendelsen fant sted.
Vi er tilhengere av å bli premiert for godt arbeid og å bli straffet hvis vi ikke gjør en god nok jobb Jostein Hatlebrekke, adm.dir. i Tide Buss

Flere mindre gebyrer

Kontrakten inneholder også en del lavere gebyrer ved andre avvik i busstjenestene:

  • 5000 kroner hvis sjåføren bruker mobiltelefonen ulovlig under kjøring.
  • 5000 kroner hvis bussen går fra avgangsholdeplass før rutetiden.
  • 5000 kroner ved manglende eller feil billettering. En rekke andre forhold kan gi 3000 kroner i gebyr. De minst alvorlige forholdene resulterer i gebyr på tusen kroner.

Gebyrene vil ikke bli ilagt dersom avvikene skyldes forhold som Tide ikke rår over, som kraftig snøfall, trafikkulykker og veiarbeid.

Håper på få gebyrer

— Vi håper at selskapet får færrest mulig gebyrer. Jo færre gebyrer, desto mer pålitelig er busstilbudet, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer i Skyss.

Et lignende gebyrsystem gjelder for Fjord1Partner som er operatør av Bybanen. Selskapene som fra neste år blir tildelt anbudskjøringen i Bergen sentrum og Bergen nord, må være villig til å akseptere kontraktbetingelser der gebyrsystemet er ytterligere skjerpet.

Ikke bare pisk

Men Skyss bruker ikke bare pisken. Det vanker påskjønnelse til Tide og andre operatører dersom kvaliteten på transporttjenestene er høy. Selskapene kan da oppnå en bonus på fem prosent av den kontraktsfestede godtgjørelsen.

— Dette beregnes ut fra punktlighet og kundeopplevelser over tid, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer i Skyss.

Tide positiv

Administrerende direktør Jostein Hatlebrekke i Tide Buss skjelver ikke i buksene over det nye gebyrsystemet.

— Nei, vi ser heller offensivt på dette. Vi er tilhengere av å bli premiert for godt arbeid og å bli straffet hvis vi ikke gjør en god nok jobb. Klart vi vil få noen gebyrer, men vi legger mer vekt på mulighetene til å oppnå bonus, sier han.

Tide kan med maksimal opptjening på gode busstjenester hanke inn 7,5 millioner kroner i året i bonus.

— Det er penger vi svært gjerne vil gjøre oss fortjent til. Det nye bonus/malus-systemet virker derfor skjerpende for oss, sier Hatlebrekke.

Han ser likevel en stor utfordring: Fremkommeligheten i bergenstrafikken.

— For passasjerene er det vanskelig å vite hva en forsinkelse skyldes, men det er viktig for oss å fange opp årsakene i et internt rapporteringssystem, sier Hatlebrekke.

Synspunkter? Si din mening her.