Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne fikk gjennomslag for at ordningen med kunstnerisk utsmykking av elskap skal utvides til også å gjelde byens bosspann.

— Bergen kommune har innført en glimrende ordning der kunstnere kan søke om å dekorere elskap. Resultatet er mer farger og kunst i byrommet, og gir lokale kunstnere en flott mulighet til å vise seg frem for allmennheten, sa Båtstrand.

Han fortsatte:

— Miljøpartiet De Grønne ønsker å videreutvikle tiltaket til også å omfatte kommunale bosspann, som med fordel kan få et kunstnerisk løft. Vi ser for oss at dekorerte bosspann vil gi et enda vakrere byrom, og ønsker at ordningen skal basere seg på det vellykkede prosjektet med elskap.

Sondre Bosspann?

Et enstemmig bystyre støttet den delen av forslaget, og De Grønne fikk sjeldent mye ros.

— Det er ikke ofte jeg er enig med Båtstrand, men nå er jeg det, jublet byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H).

Så entusiastisk ble hun, at hun gikk litt i surr.

— Nå er det sånn at vi synes at det å dekorere Båtstrand...ehhh, Båtstrand trenger ingen dekor, men bosspann, vil være helt i tråd med graffitiplanen til kommunen, slo hun fast.

Høyre fikk inn forbehold

— Dette er en skikkelig gladsak, mente Åsta Årøen (V).

Petter Nilsen (H) mente det bare var å sette i gang, men la til en setning om at bystyret forutsetter at dette ikke kommer i konflikt med den varslede saken om byreklame.

Den setningen var venstresiden imot, men de kom i mindretall.

GRØNN OG GLAD: Sondre Båtstrand jublet på twitter.