De nye skiltene får en helt ny skrifttype, samt egen plass til nasjonsmerket N og det norske flagget.

Årsaken til hamskiftet? Dagens skiltstandard, som kun er knappe to år gammel, er for utydelig å lese for trafikkovervåkningskamera i fotobokser og bomstasjoner. Bokstaver og tall kan i enkelte tilfeller rett og slett blandes i hop.

— Det nye skiltet har fått en skrifttype som fjerner dette problemet. I arbeidet med nyvinningen har det vært fokusert på maks lesbarhet. Tester har vist at det har vi greid, sier senioringeniør Ivar Fjeldberg i Statens vegvesen.

Han legger til at størrelsen på nyskiltene blir identisk med dagens utgave.

Så er spørsmålet: Må hele sjåførstanden i landet nå bile til nærmeste trafikkstasjon og bytte skilt.

— Dersom alt går etter planen, tar Statens vegvesen sikte på å ta de nye skiltene i bruk til sommeren. På nyregistrerte biler, vel å merke. Det er ikke aktuelt med obligatorisk skiltskifte for biler med tidligere skiltstandarder, sier Fjeldberg.

Derimot kan bileiere selv velge om de vil skifte ut eldre skilt med nye på landets trafikkstasjoner.

NYSKILT: - Vi har funnet plass til det norske nasjonalmerke og flagg, noe som er blitt en internasjonal standard, sier Ivar Fjeldberg i Statens Vegvesen.
HENRIETTE ERKEN BUSTERUD